tirsdag 17. september 2013

I Lehman Brothers skygge

Vi markerer i disse dager 5-års jubileet for Lehman Brothers konkurs, en begivenhet som representerte begynnelsen på det vi ganske rakst begynte å omtale som "finanskrisen". Jeg hadde akkurat begynt å blogge på den tiden og hadde i hvert fall ingen problemer med å finne noe å skrive om høsten 2008 og våren 2009. For fem år siden skrev jeg innlegget "Finanskrisen - hva er det egentlig som skjer?", med lenker til flere bra artikler.

Nå når det er 5-års jubileum er det igjen mange bra artikler om finanskrisen i Financial Times og andre aviser. Gillian Tett skriver om seks merkverdige trekk ved finansmarkedene i vår post-Lehman verden, i artikkelen "Insane financial system lives post-Lehman".

Og i artikkelen "We still live in Lehmans shadow" ser Martin Wolf på hva som har skjedd i de fem årene som har gått etterpå og konkluderer med at veksten fortsatt ikke er tilbake til før-krise nivåer og at vi derfor fremdeles befinner oss i Lehmans skygge.

"Governments and central banks dealt with the global financial panic relatively quickly and effectively, though a devastating aftershock emerged in the eurozone in 2010. Yet eliminating panic and even restoring the banks to health relatively quickly, as the US did, was not enough to generate a vigorous recovery. Even in the US, which has recovered faster than the other large crisis-hit economies, gross domestic product has fallen consistently relative to the pre-crisis trend (see chart). In the second quarter of 2013, it was 14 per cent below that trend. In the UK, it was 18 per cent below trend."

NHO presenterte et oppdatert økonomibarometer for Norge i dag, der næringslivet uttrykke større pessimisme om fremtiden enn noen gang de siste to årene. Utviklingen i norsk økonomi de siste årene skyldes også en del særnorske forhold knyttet til blant annet oljeinntekter, men rapporten fra NHO viser samtidig at også norsk økonomi er kjennetegnet ved at økonomiene i mange land vi selger varer til fortsatt er i Lehman Brothers lange skygge.