torsdag 26. september 2013

Norske partier sett fra USA

I de politiske partienes iver etter å kritisere hverandre, og særlig Fremskrittspartiet, for å være ytterliggående, er det lett å glemme at det er litt avstand mellom ulike partier i andre land også. Ja, faktisk mye større avstand enn i Norge.

Partiene til venstre for sosialdemokratiene i flere andre europeiske land er ofte mindre demokratiske og mer kommunistiske enn SV og Rødt i Norge. Og når det gjelder de høyrepopulistiske partiene ute på høyrefløyen kan de knapt sammenlignes med FrP i Norge, noe statssekretær Ketil Raknes har beskrevet ganske godt i sin bok "Høyrepopulismens Hemmeligheter" (som jeg blogget om her i fjor).

De som tror Fremskrittspartiet utgjør noen spesielt dårlig reklame for Norge har rett og slett satt seg svært dårlig inn i hvordan både europeiske partimønstre og velgerbevegelser har vært de siste tiårene. Og selv om USA bare har to store partier er mangfoldet og bredden som rommes innenfor disse to partiene betydelig større enn det man finner i alle de norske partiene til sammen.

Aftenposten hadde onsdag et intervju med avtroppende USA-ambassadør Barry White, som ble utnevnt av Obama og er en stor bidragsyter til det demokratiske partiet, om partistrukturen i Norge. Jeg synes han hadde noen gode betraktninger i intervjuet (som nå også har funnet veien til nettavisen):

"- Jeg får et kick av å høre Frp bli betegnet som "ytterste høyre". Da sier jeg at Norge ikke vet hva det ytterste høyre er. Hvis man ønsker å kalle Frp det ekstreme høyre, så dra over og snakk til Tea Party, sier White, som selv er ihuga demokrat og president Barack Obamas mann inntil benet. - Alle norske partier ville passet inn i det demokratiske parti (i USA), sier han – uten å blunke."

Barry White har for øvrig også noen god råd til Norge når det gjelder mangfold og integrering av minoriteter som det også kan være verdt å få med seg. Han synes ikke at vi i Norge har vært spesielt gode til å få til dette i forhold til USA, og sier blant annet:

- Dere har hatt mindre erfaring med å håndtere mangfold. En av de tingene vi har gjort på ambassaden, er å bruke litt av vår erfaring og arbeide med ulike grupperinger. Jeg tror det norske samfunn trenger å bli litt mer vant til at folk blandes sammen. I innvandrerbefolkningen bør folk være litt mer interessert i andres synspunkter, ulike skikker og å ha forbindelse med hverandre, sier ambassadør White.