tirsdag 27. august 2013

Statens største virksomheter

Hvor mye penger bruker staten i året på å produsere tjenester? Hvilke formål  går disse pengene til? Og hvilke statlige virksomheter er størst når det gjelder egenproduksjon av tjenester? Disse tre spørsmålene finner man svaret på i ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå som kom i dag. Svaret på første og litt av andre spørsmål er at:

"Statlige virksomheter brukte i fjor 262 milliarder kroner på å utføre oppgaver og produsere tjenester. Spesialisthelsetjenesten, altså de statlige sykehusene, sto for nesten 100 av disse milliardene."

Egenproduksjon i statsforvaltningen er for øvrig definert som "utgifter til lønn og kjøp av varer og tjenester". I motsetning til andre penger i statsforvaltningen som investeres, overføres til kommunene eller overføres direkte til privatpersoner eller virksomheter. Totalt brukte statsforvaltningen 1010 milliarder kroner i 2012 der 39 milliarder gikk til investeringer og hele 708 milliarder var overføringer til andre.

Utgiftene til egenproduksjon av tjenester i statsforvaltningen er som nevnt på 262 milliarder kroner, som i følge denne tabellen fordeler seg på 98,1 milliarder i spesialisthelsetjenesten, 30,6 milliarder i universiteter og høyskoler, 29,6 milliarder i forsvaret, 14,2 milliarder i politi og påtalemyndighet, 12,5 milliarder i Statens Vegvesen og 10,8 milliarder i NAV. I tillegg er det i følge tabellen omkring 25 andre formål det brukes milliardbeløp på, inkludert skatteinnkreving, jernbane, kulturvirksomheter og fengsler.

Hvilke statlige virksomheter er så de største når det gjelder egenproduserte tjenester? Det svarer artikkelens tabell 2 på. Klart størst i staten er Oslo Universitetssykehus HF som hadde utgifter til egenproduksjon på 17,3 milliarder kroner i 2012. Deretter følger Statens Vegvesen (12,5 mrd), NAVs statlige del (10,8 mrd), Helse Bergen HF (8,1 mrd) og deretter en rekke andre store sykehus. Hæren er på 8. plass på listen med utgifter til egenproduksjon på 6,3 mrd. Størst innen høyere utdanning er Universitetet i Oslo med utgifter til egenproduksjon på 5,7 mrd kroner, mens Skatteetaten bruker 5,2 mrd og Jernbaneverket 4,9 mrd.

Antall ansatte i statsforvaltningen er 235 885 (årsverk), noe som tilsvarer 10,4 prosent av sysselsettingen i Norge. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar