mandag 19. august 2013

Ny WTO-sjef i Norge

ABC Nyheter om Robert Azevedo
Det var en litt merkelig situasjon utenfor inngangen til UD i dag. Der stod det tett med TV-kameraer og journalister som ville høre nyheter om en nordmann som sitter i fengsel i Kongo. Det var neppe noe av dem som la merke til at Roberto Azevedo gikk rett forbi, en mann som i løpet av de kommende månedene vil ha en rolle som potensielt kan få svært stor betydning for både vekst og arbeidsplasser i verden, også risikerer å komme midt i kryssilden mellom sterke interesser når de møtes til forhandlinger.

Robert Azevedo er en erfaren diplomat fra Brasil som er valgt til ny generaldirektør i verdens handelsorganisasjon WTO, og tiltrer 1. september. Norge er det første landet han besøker etter utnevnelsen og her møtte han blant annet norske næringslivsorganisasjoner, fagbevegelse, miljøorganisasjoner og andre som har interesse av hvordan forhandlingene om mer frihandel i WTO går. Det var et interessant møte, men så langt er det så langt jeg har sett bare Thomas Vermes i ABC Nyheter som har skrevet om besøket i media.

Oppdatering 20.08: I dag har Dagens Næringsliv skrevet en leder om "WTO før Bali" der de oppsummerer de viktigste utfordringene i det internasjonale handelssamarbeidet akkurat nå.

Da Azevedo ble valgt til sjef i WTO tidligre i år ble det i noen internasjonale medier fremstilt som at han var utviklingslandenes kandidat og en slags motvekt mot USA og Europas mer frihandelsvennlige linje. Roberto Azevedo selv avviste dette som et feilaktig bilde av hvor han står og understreker at motsetningene mellom land og sektorer er betydelig mer komplisert enn i-land mot u-land. Men kanskje det er en fordel komme inn i dette som de fremvoksende økonomienes kandidat når man skal dytte prosessen videre og er helt avhengig av støtte fra disse landene for at det skal skje noe.

Han ga uttrykke for at hovedproblemet er at WTO ikke har levert resultater av vesentlig betydning de siste 18 årene og at dette ikke kan fortsette. Verden har forandret seg veldig mye på disse årene og selv om det er veldig kompliserte områder WTO er satt til å håndtere må det være mulig å bli enige om nye avtaler.

Som ABC Nyheter skriver har han også gitt uttrykk for at han ønsker et resultat på Bali-toppmøtet som starter i desember. Det er en del av forhandlignene om handelsliberalisering i "Doha-runden" som har pågått siden 2001, men som til nå har gitt svært lite i form av resultater. Det er 153 land som skal fly sine ministre til Bali for å forhandle noe som det har vist seg vanskelig å få til. Azevedo sier han likevel er optimist og jeg tolker ham slik at han vil bort fra en "alt eller intet"-tilnærming, og i stedet tilføre mer fleksibilitet i forhold til ulike temaer og problemer.

Bali-toppmøtet kan ende som en tannløs avslutning på en alt for lang Doha-runde, men i slik jeg tolker Azevedo bør den i stedet markere starten på en revitalisert multilateral forhandlingsprosess om handel. Der man begynner med å justere måten man forhandler og lager avtaler, slike at det blir lettere å skape noe nytt, trinn for trinn. Og der det ikke er slik at de som vil minst bestemmer. Som et lite land i utkanten er det i hvert fall i Norges interesse at det globale regelverket for frihandel endres og styrkes, blant annet slik at flere tjenester blir underlagt et reelt frihandelsregime.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar