onsdag 14. august 2013

Samarbeid universitet-arbeidsliv

Rektoratets blogg på NTNU
Onsdag var jeg på mitt første møte i det nyopprettede Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved NTNU. Der møtte nytilsatt rektor Gunnar Bovim og resten av universitetsledelsen hans, inkludert prorektor og dekaner, med representanter fra blant annet Norsk Industri, Abelia, Tekna, LO, Forskerforbundet, KS, Helse Midt Norge, Kulturrådet og Norsk Studentorganisasjon. Gunnar Bovims tanker om denne møteplassen har han blogget om her på Rektoratets blogg.

NTNU er nok den høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som har i særklasse mest kontakt med næringslivet allerede, og da kan man jo lett falle for fristelsen til å mene at dette er en unødvendig møteplass. Jeg tror likevel rådet kan bli en verdifull arena både for NTNU og det arbeidslivet som er representert, av flere grunner:

Den løpende kontakten NTNU har med næringslivet skjer til daglig på institutt- og forskernivå, og handler om helt konkrete prosjekter. Rådet er derimot en arena som skal diskutere strategier og rammebetingelser for dette samarbeid med arbeidslivet ut fra et mer helhetlig institusjons- og samfunnsperspektiv. Og diskutere de rammebetingelsene samfunnet bidrar med og som fremmer eller hemmer et slikt samarbeid Rektor Bovim skriver på bloggen:

"Med opprettelsen av RSA vil vi systematisere det langsiktige samarbeidet med arbeids- og samfunnslivet. Vi vil også se på om vi skal ta i bruk flere kanaler og fora for kontinuerlig å vurdere og utvikle kvaliteten på utdanningen vår. Det gjelder ikke minst kontakten med politikere og andre instanser som har stor strategisk betydning for NTNU. (...) Det er helt avgjørende for måten vi løser vårt samfunnsoppdrag, at vi klarer å snappe opp de endringene som skjer i arbeidslivet raskt nok. Men vi kan ikke bare ha ambisjoner om å tilpasse oss utviklingen – det er også en del av vår rolle som universitet å påvirke den."

Et annet viktig poeng er at NTNU ikke har opprettet et råd for samarbeid med næringslivet, men et råd for samarbeid med arbeidslivet, et klart uttrykk for at at dette i tillegg  til næringslivssamarbeid også handler om offentlig sektor, inkludert helse, omsorg og skole. For NTNU som allerede har god kontakt med mange bedrifter er denne ambisjonen om å også få til et bedre samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon med offentlig sektor veldig viktig. Bedre innovasjonsarenaer for å utvikle fremtidens velferdstjenester vil også næringslivet nyte godt av.

Vi hadde et veldig positivt første møte onsdag med en meget engasjert universitetsledelse som var helt åpne på en en del utfordringer og dilemmaer de opplever. Det lover godt for fortsettelsen, som vil handle om  et par møter i året, minst, der rådet diskuterer ulike sider av samarbeid universitet-arbeidsliv. Og forhåpentligvis vil vi også være i stand til å komme med noen innspill til politiske myndigheter om hva de kan gjøre med sine virkemidler for å bidra til mer og bedre samarbeid mellom akademia og arbeidsliv.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar