torsdag 20. juni 2013

Ny industriproduksjon på Kjeller

Det var en stor dag hos Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller torsdag da IFE sammen med Algeta og Bayer markerte åpningen av en ny produksjonslinje for det nye legemidlet Xofigo. Det er et produkt man i følge E24 tror kan oppnå millardomsetning og bli en såkalt "blockbuster". Xofigo ble godkjent av FDA i USA i mai og de venter nå på svar i Europa.

Norsk kostandsnivå gjør at det ikke er ofte det blir klippet snorer for nye produksjonsanlegg, og i hvert fall ikke i Oslo-området. Og det er minst like uvanlig at medisinsk forskning i Norge blir kommersialisert på en måte som gir et så vellykket resultat som dette. Hva er det så som gjør at Algeta og IFA gjør noe så sjeldent som å bygge industriproduksjon på Kjeller?

Jeg tror at det i hvert fall er to svar på dette. Svar som henger sammen og der det ene handler om produkt og produksjonsprosess og det andre handler om partnerskapet. Når det gjelder produktet og produksjonsprosessen må man huske på at dette ikke er industri i betydningen masseproduksjon av forbruksvarer. Her handler det om å frembringe noen dyre dråper legemiddel, der den aktive komponenten er et radioaktivt isotop, radium-223. Dette stoffet oppfører seg som kalsium i kroppen, men på grunn av alfastrålene som sendes ut kan det brukes til  å bekjempe prostatakreft. Algeta skriver dette på sine nettsider om Xofigo:

"Xofigo is an alpha particle-emitting radioactive therapeutic agent with an anti-tumor effect on bone metastases. The active ingredient in Xofigo is the alpha particle-emitting isotope radium-223, which mimics calcium and forms complexes with the bone mineral hydroxyapatite at areas of increased bone turnover, such as bone metastases. The high linear energy transfer of radium-223 may cause double-strand DNA breaks in adjacent cells, resulting in an anti-tumor effect on bone metastases. The alpha particle range from radium-223 is less than 100 micrometers which may limit the damage to the surrounding normal tissue."

For å frembringe dette stoffet kreves det en helt spesiell kompetanse og en produksjonsprosess som ikke hvem som helst kan sette opp, blant annet fordi det er noen svært strenge kvalitets- og sikkerhetskrav til produksjonsprosessen, blant annet fordi man håndterer radioaktive stoffer. Når IFE er valgt som produksjonssted er det fordi de har vist seg å være konkurransedyktige når det gjelder denne type kunnskapsintensiv industriproduksjon. Alternativet ville vært å legge produksjonen et annet sted i verden. Bayer Pharma har virksomhet over hele verden og har lang erfaring med å velge samarbeidspartnere ut fra pris og kvalitet. Vi kan være nokså trygge på at de har valgt IFE fordi de er best.

Det andre som har gjort dette mulig er partnerskapet mellom noen svært forskningsintensive bedrifter og noen verdensledende forskningsmiljøer, og i dette tilfellet også på tvers av tradisjonelle faggrenser. Algeta er en norsk gründerbedrift med utspring i kreftforskning ved universitetssykehusene i Oslo, en bedrift som for ti år siden bare hadde en håndfull ansatte. I 2006 ble Algeta børsnotert på Oslo børs. I 2009 gikk de inn i et strategisk partnerskap med Bayer for å utvikle og markedsføre Xofigo globalt. Og Algeta er, som et forskningsbasert legemiddelselskap opptatt av å utvide porteføljen av produkter som kan bli virkelig store. Det gjør de vet å rekruttere et team av noen av de beste forskerne fra hele verden.

IFE er et anvendt forskningsinstitutt med røtter innenfor fysikkfaget og forskning på kjernekraft, og etter hvert også petroleumsvirksomhet og fornybar energi. Avstanden fra energiforskning til kreftmedisin kan virke lang, men her som på andre kunnskapsfelter er det noen ganger slik at kunnskapen og teknologiene man utvikler for å løse et bestemt behov finner anvendelser i helt andre bransjer enn det man opprinnelig hadde planlagt. Slik er det også med nukleærteknologi og helse. Helt siden 1950-tallet har IFE jobbet med radioaktive legemidler som kan se inn i kroppen og påvise kreft. Og Eva Dugstad, dagens administrerende direktør ved IFE, medlem av styret i Abelia, har selv bakgrunn som farmasøyt.

Derfor var det også resultatet av noen lange linjer i samarbeidet mellom forsking og næringsliv som ble feiret da Trond Giske klippet snoren på Kjeller i dag. Det tar tid å bygge opp forskningsmiljøer som er så gode at de kan ligge i forkant i verden når det gjelder å utvikle nye forskningsbaserte produkter. Og det er enda mer komplisert å bygge partnerskap mellom gode forskningsmiljøer på tvers av både  faggrenser og bedrifter. Algeta, IFE, Bayer og Oslos medisiske forskningsmiljø har vist at det er mulig å få det til. Og at det fortsatt er mulig å skape konkurransedyktig industri i Norge. Men det forutsetter at vi investerer tilstrekkelig i næringsrettet forsking og i innovasjon, og finner nisjene der vi virkelig kan være konkurransedyktige.