onsdag 12. juni 2013

Stor takk til Terje Wold

Terje Wold  med gul Ferrari
Forrige tirsdag hadde Abelia årskonferanse med parti-lederdebatt. Samme dag, rett i forkant, skjedde det noe annet som fikk litt mindre opp-merksomhet, men som også var viktig: Abelia gjennomførte årets generalforsamling og valgte et nytt styre. Ragnar Kårhus fra Telenor rykket opp fra nestleder og ble valgt til ny styreleder.

Ny nestleder ble Eva Dugstad fra Institutt for Energiteknikk (IFE), I går ble hun også valgt som nytt styremedlem i NHO. Både disse to og et par andre og nye styremedlemmer vil bli presentert på Abelias websider i tiden som kommer. Erik Brandt fra Campus Kristiania er intervjuet der i dag om utfordringene i høyere utdanning og om innovasjon.

En generalforsamling handler også om å takke de som gir seg etter å ha gjort en stor innsats for organisasjonen. Den det var særlig grunn til å takke var Terje Wold, som gikk av som styreleder i Abelia etter å ha sittet maksimalperioden på fire år (to perioder av to år) i samme rolle. Terje har vært en svært entusiastisk og klok styreleder for Abelia, og en viktig samarbeidspartner for meg. I hans periode som styreleder har vi fått på plass og gjennomført en tydelig strategi, med klare prioriteringer av noen viktige næringspolitiske hovedsaker, vi har utviklet medlemstilbudet innen juridiske arbeidsgivertjenester og etablert noen gode nettverk og møteplasser for folk som er opptatt av ledelse av kunnskapsbedrifter. Noe som har resultert i en vekst fra 710 medlemsbedrifter med 30 000 årsverk i 2009 til 1250 medlemsvirksomheter med 40 000  årsverk i dag.

Terje Wold er it-gründer fra Tromsø og leder Invenia, en bedrift han etablerte i 1990, rett etter at han hadde fullført et hovedfag i informatikk. Det imponerende med Terje er at han har klart å kombinere det å være leder i en liten vekstbedrift med å ta fremtredende roller lokalt og nasjonalt i næringslivssammenheng. I flere år var han med i NHOs utvalg for mindre bedrifter og han har vært styremedlem i NHO Troms. I tillegg er han styremedlem i Posten Norge. Terje har dessuten sittet i styret i Abelia en gang før. Han var med i det aller første styret som fikk organisasjonen i gang i 2001. Tankene hans om ledelse delte han på Abelias nettsider i 2011.

Den siste tiden har det vært ekstra spennende å samarbeide med Terje fordi bedriften han leder har ambisjoner om å lykkes internasjonalt med Ensafer, en unik teknologi for kryptering av data som lagres og deles i nettskyen. Fra å være et it-konsulentselskap med et lokalt marked har de ambisjoner om å bli noe mye større. Det har vært utrolig spennende å følge med fra utsiden på de mulighetene og utfordringene en liten norsk teknologibedrift møter i kontakt med  norsk virkemiddelapparat, venturekapital og potensielle kunder i store internasjonale it-bedrifter. Terjes refleksjoner om den krevende reisen han nå er i gang med kan man lese på den utmerkede bloggen hans. Nå i mai var vi i Silicon Valley sammen i forbindelse med kronprinsparets besøk. Der fikk jeg også se den utmerkede jobben norske Innovation House gjør for å trene og koble gründerne som kommer dit.

Den gule Ferrarien på bildet stod utenfor Fairmont  Hotel i San Francisco. Den er dessverre ikke Terje sin. Lykkes han med Ensafer får han kanskje råd til å kjøpe en, men det skulle ikke forundre meg om han prioriterer litt annerledes. Det jeg er helt sikker på er at vi kommer til å holde kontakten og at Terje fortsatt vil bidra i arbeidet for bedre rammebetingelser for kunnskapsbedrifter og gründere i Norge.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar