søndag 2. juni 2013

Internett - tilstand og trender

Også i år har Mary Meeker satt sammen en presentasjon av viktige trender og utviklingstrekk på internett, i form av presentasjonen "Internet Trends 2013". Det er et utrolig imponerende materiale som er redigert og presentert som 117 faktaspekkede foiler på Slideshare om viktige ting som skjer akkurat nå. Jeg blogget om denne årlige beretningen til Mary Meeker i 2010 (da hun var i Morgan Stanley) og i fjor, og jeg er minst like imponert denne gangen. Og selv om jeg jobber med bedrifter og personer som holder på i disse markedene til daglig blir jeg slått av hvor vanvittig fort ting utvikler seg. (Bla fremover med pilene under presentasjonen):Mary Meeker er venturekapitalist og partner i det Silicon Valley-baserte selskapet Kleiner Perkins Caufielt Byers (KPCB) som investerte tidlig i blant annet Netscape, Amazon, Google og Electronic Arts. Hun fikk en del kritikk i dot.com-tiden da hun ble utnevnt til "Queen of the Net" av Barrons Magazine, men disse oversiktene over tilstand og trender viser at hun gjør en svært grundig jobb for å få frem relevante fakta.

Årets rapport er naturligvis opptatt av vekst: Vekst i nye markeder som Kina og India, vekst i mobil og nettbrett på bekostning av PC, vekst i deling av foto, video, lyd og data. Mye handler nå om vekst på mobile plattformer, men Mary Meeker ser også videre rundt neste hjørne og spår en eksplosiv vekst i det hun kaller "wearables, driveables, flyables and scannables", det vil si sensorer, lesere og utstyr som virkelig er tilpasset data i sanntid. Sidene 48-65 handler om disse trendene.

Fra side 82 og utover er det noen meget tankevekkende analyser av hvordan gruppen av innvandrere som kommer til USA er sammensatt (bare en prosent av befolkningen er "high-skilled immigrants") og hvordan økende kunnskapsbehov i næringslivet ikke dekkes. Det er for eksempel estimert et behov på 122 000 nye personer i året med bachelorgrad i computer science, mens det bare er 51 000 som tar en slik grad. Og det kommer alt for få kompetanseinnvandrere til å fylle dette gapet.

På side 87 er det for øvrig en oversikt over hvem som har grunnlagt de 25 største børsnoterte it-selskapene i USA, målt i dagens markedsverdi. Av de 25 ble 7 (Blant annet Google, eBay, LinkedIn og Texas Instruments) grunnlagt av førstegenerasjons innvandrere, mens 7 andre (blant annet Apple, IBM, Oracle og Amazon) ble grunnlagt av andregenerasjons innvandrere. Dessuten vet vi at mange av de mindre bedriftene som blir kjøpt opp av de store når de trenger påfyll av kompetanse og nye produkter også er grunnlagt av innvandrere, slik at dette er en helt avgjørende forutsetning for USAs verdensledende rolle innen innovasjon.