torsdag 27. juni 2013

Et smartere Rogaland

www.smartly.no
I dag var Daniel Ras-Vidal, som jobber i Abelia med velferdsteknologi, og jeg på besøk hos Lyse Energi i Stavanger. Det var et veldig spennende  besøk der vi traff Eirik Gundegjerde, Torill Nag, Ove Jølbo og Herbjørn Tjeltveit, som fortalte oss om Lyses satsing på smarte hjem og på velferdsteknologi. Vi fikk også prøve ut teknologien i en ny demonstrasjonsleilighet de har laget for å vise frem mulighetene.

I en brosjyre om Smartly skriver Lyse dette om sitt nye tjenestetilbud for "smarte hjem", under overskriften "Et smartere Rogaland":

"Smartly skal bidra til å gjøre Rogaland til det tryggeste og teknologisk mest avanserte stedet å bo i Europa. Som kunde skal du kunne styre hele boligen med en fjernkontroll. Det skal være lett å være miljøbevisst, det skal være lett å spare tid, det skal være lett å sikre hjemmet og det skal tilbys til en folkelig pris."

Nå er ikke dette første gang et norsk energiselskap satser på et smarthuskonsept, men tidligere har det gjerne vært knyttet enten til bygging av helt nye boliger eller det har vært så dyrt og så krevende å installere at det ikke har blitt noen suksess. Nå gjør nettbrett og smarttelefoner, og langt lavere priser på ikt-utstyr generelt, at man kan lage gode løsninger til en langt lavere pris enn før. Vi fikk demonstrert noen løsninger for lysbrytere og varmestyring som er meget lett å installere og virker helt fint i kombinasjon med det utstyrt du allerede har i hjemmet ditt, slik at du også slipper å investere masse penger i nye panelovner og lyssystemer. Styringen foregår via et nettbrett eller fra brytere på veggen som kommuniserer trådløst.

Lavere priser på ikt-utstyr, trådløs teknologi, sensorer, programvare osv. er forutsetningen for at dette i det hele tatt er mulig. Men det er tre mer konkrete ting ut over dette som gjør at jeg tror Lyses satsing på smartere hjem har gode forutsetninger for å bli en suksess. Det ene er at alle hjem i Norge uansett må bytte til toveis strømmålere i løpet av noen år. Det skal vi gjøre for å få en bedre og riktigere måleravlesning, men det gir også noen helt andre muligheter. Sammenkoblingen av måleravlesning i sanntid med tilkobling til internett muliggjør smarte tjenester på et helt annet nivå enn før. Og selve utskiftningen av måleren gir Lyse en god anledning til å komme i dialog med kundene og vise frem hvilke nye muligheter som finnes..

Det andre er at en slik plattform for smarte hjem passer helt perfekt til den økende etterspørselen etter velferdsteknologi. Mange eldre vil heller bo hjemme lenger hvis de får hjelpemidler hjemme som ivaretar behovet for sikkerhet, trygghet og kommunikasjonsbehov med familie og kjente. Norske kommuner får en viktig mulighet til å møte eldrebølgen på en positiv måte, ved å tilby tjenester og oppfølging som er bedre tilpasset den enkelte. Bedre selvbetjeningsløsninger vil også frigjøre ressurser til de som virkelig trenger mye tilsyn og omsorg og er avhengige av institusjonsplass. Det er også grunn til å tro at det er et privatmarked for velferdsteknologi, der eldre og pårørende selv investerer i løsninger som gjør at hverdagen blir enklere, tryggere og mer sosial.

Og for det tredje er dette en spennende satsing fordi det viser at Lyse fortsetter å være et innovativt selskap. De var har lang historikk som leverandør av bredbånd via fiber og av innovative innholdstjenester via Altibox. Lyse har jevnlig utvidet produktporteføljen til nye tjenester som kan supplere rollen som tradisjonell energileverandør. For å gjøre dette til en hyggelig pris og slik at det er enkelt for kundene, vil Lyse tilby tjenestene som standardiserte "produktpakker" med litt ulikt innhold der kunden vet akkurat hva hun får og ikke får, tilbudt gjennom portalen Smartly.no og organisert av Lyse Smart.

Det er fra kommende høst at Smartly skal tilbys de første kundene på ordentlig. Det blir spennende å se hvordan responsen i markedet blir og om Smartly etter hvert dukker opp flere steder enn i Rogaland, på samme måte som Altibox har blitt tilbud som innholdspakke av andre fiberselskaper enn Lyse. Men dette krever fremoverlente nettselskaper som ønsker å ta en rolle når det gjelder smarte hjem og ser på seg selv som en del av løsningen når det gjelder å tilby velferdsteknologi.