lørdag 2. oktober 2010

TV og internett vinner reklamekampen

Kilde: The Economist
Virksomheter som tjener penger på reklame var blant de aller hardest rammede under finanskrisen. Antall sider med reklame i avisene stupte. Og mange mediebedrifter, blant annet TV-kanaler, svarte på utfordringen ved å sette prisen på reklame ned.

Men med en sterkere økonomi kommer også medienes reklameinntekter tilbake. Globalt er det nå i følge The Economist en kraftig vekst næringslivets bruk av penger på markedsføring og reklame. Men veksten er ikke jevnt fordelt. I følge tall fra UK som The Economist tar utgangspukt i, er det reklame i TV som er det største vinneren, mens reklame på internett og utendørs også vokser kraftig. Reklame i papirmedier faller derimot fremdeles, slik grafen viser.

Mens avislesere går i strie strømmer til nettet, merker TV foreløpig ganske lite konkurranse fra video on demand, mobil video og andre alternativer til tradisjonell TV. Toleransen for reklame hos brukerne av disse plattformene er nok en stor utfordring, man risikerer at brukerne blokkerer ut eller spoler fordi reklamen. Ser vi globalt er TV en enda større vinner for der er TV-bruk fortsatt i kraftig vekst. For å sitere The Economist:

"Elsewhere TV simply dwarfs other platforms. Most estimates suggest less than 30% of Chinese regularly use the internet, whereas 93% watch TV. In Brazil, TV advertising was worth 15 times as much as internet advertising last year. So healthy is its growth in emerging markets that ZenithOptimedia, a media agency, believes television’s share of world advertising will rise from 38% in 2008 to 41% in 2012. Companies that want to make the emerging middle class aware of their brands inevitably turn to television."

For aviser og andre papirmedier er det langt mindre hyggelig å lese slike tall. Men det bekrefter i hvert fall et viktig poeng i forhold til økonomiske kriser: Det som kommer ut av en krise er ikke det samme som gikk inn i krisen. Økonomiske kriser er en form for "kreativ destruksjon" som straffer bransjer og forretningsmodeller med problemer allerede i utgangspunktet, ekstra hardt.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar