tirsdag 5. oktober 2010

Gullkorn fra Nasjonalbudsjettet

Jeg kommer tilbake med mer her på bloggen om Statsbudsjettet, og spesielt Nasjonalbudsjettet 2011 som er min favoritt i haugen av budsjettdokumenter. Med sine 228 sider, uten enkeltposter og detaljer, men stort sett bare de store linjene. Vel verdt å lese for alle som trenger et overblikk over hvordan det står til i norsk økonomi, arbeidsmarked, næringsstøtte, klimatiltak osv.

Men jeg fant et gullkorn i dette dokumentet jeg må dele med en gang, og som handler om oppfølging av IA-avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for å få ned sykefraværet. På side 85 i Nasjonal-budsjettet står det:

"I protokollen tilknyttet den nye IA-avtalen fra februar 2010 sies det at partene vil komme tilbake til spørsmålet om endringer i arbeidsgivers finansiering av sykefraværet i løpet av inneværende år. Det er Regjeringens syn at det er gode grunner for at arbeidsgiver bør finansiere en større andel av langtidssykefraværet. Innenfor dagens IKT-løsning for håndtering av sykepenger, vil det imidlertid være svært utfordrende for Arbeids- og velferdsetaten å gjennomføre en slik omlegging. Regjeringen har derfor etter en samlet vurdering kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke bør gjennomføres endringer i arbeidsgivers medfinansieringsansvar."

En fantastisk formulering. Det er med andre ord umulig å følge opp en enighet mellom regjeringen, arbeidtakerorganisasjonene og arbeidgiverorganisasjonene fordi NAV har et it-system som er så gammelt at man ikke tør å prøve å endre noe. Ser vi litt større på det kan vi vel si at det i tillegg er en god beskrivelse av hvorfor det er lurt å investere i ikt-infrastrukturen i offentlig sektor dersom man skal omstille og modernisere. Og kanskje forteller det også at selv det berømte trepartssamarbeidet kommer til kort når it-systemet ikke vil være med.

Oppdatering 23.10.2010: Nå ser jeg at også VG har lest nasjonalbudsjettet og fått med seg denne lille godbiten om hvor fastlåst vi blir hvis vi har it-systemer som er så gamle og lite fleksible at de bestemmer hvordan politikken skal utformes på viktige områder.

4 kommentarer :

 1. man spøker ikke med Trygdeetatens datasystemer: sist de skulle gjøre en skikkelig omlegging kostet det 1,2 milliarder kroner for et system som aldri ble tatt i bruk (Tress90).

  SvarSlett
 2. Vel, når man kommer i "IKT-klemma" på denne måten er det som regel et symptom på at den underliggende kompleksiteten er stor. Ingen overdrivelse å si at NAV er "kompleksitet satt i system". Regelverket er komplekst og ikke minst er organisasjonen/saksgangen i NAV selv utolig sammensatt og kompleks.

  SvarSlett
 3. Og så skal man vel ikke se bort ifra at når man har kommet med en idiotisk ide, og insistert på at den skal gjennomføres, men så til slutt selv innser hvor idiotisk ideen var (ville effektivt skjøvet alle som kan tenkes å bli langtidssykemeldt ut av arbeidslivet og over på trygd), så er teknologien grei å skylde på for ikke å tape ansikt...

  SvarSlett
 4. Litt sen kommentar, men...

  Du sier "... fordi NAV har et it-system som er så gammelt at man ikke tør å prøve å endre noe". Jeg trodde NAV nettopp hadde modernisert så å si alle IT-systemene sine.

  Er sykepenger deler av det som ikke er modernisert, eller har man fortsatt slike problemer etter moderniseringen? Noen som vet?

  SvarSlett