søndag 10. oktober 2010

Fritt Ord og bloggerne

Den private stiftelsen Fritt Ord har som formål å styrke ytringsfriheten i Norge og stimulere til en levende samfunnsdebatt. Det gjør de ved å tildele penger til ulike prosjekter som kan bidra til allsidig meningsbrytning. Og hva er da mer naturlig i våre dager enn å kanalisere litt penger, 2,5 millioner kroner for å være nøyaktig, til ambisiøse bloggprosjekter som bidrar til utvide meningsmangfoldet.

Nå er pengene tildelt og av 250 søkere har 16 prosjekter har fått tildelt penger fra Fritt Ord. Tildelingen vekker naturligvis reaksjoner, og for kritiske og reflekterte tanker om hvordan Fritt Ord kanskje ikke helt har truffet mål, anbefales Virrvarrs to innlegg om saken (her og her) og Kristine Løwes analyse av hvordan de personlige bloggene i Norge så langt er større suksesser når det gjelder å sette dagsorden enn de politiske. Debatten er stadig vekk intens (også om denne tildelingen) på Virrvarrs blogg, hun er en av bloggerne der ute som virkelig behersker formatet og inviterer leserne inn i diskusjonene, noen ganger om politiske temaer noen ganger om personlige. Men Virrvarr er et godt eksempel på en type blogg som ikke fikk tildelt støtte fordi den av juryen beskrives som "privat", og som illustrerer en av utfordringene når man skal lage kategorier og kriterier. For hvor går grensen mellom personlig og privat på en plattform som inviterer til litt andre sjangerinndelinger en andre medier?

Juryen har valgt å dele ut penger til prosjekter i to helt ulike kategorier, av de 16 er åtte eksisterende blogger som har fått støtte til å styrkes og utvikles videre og 8 er helt nye prosjekter som skal realiseres i fremtiden. Jeg synes juryen har gjort noen bra og spennende valg i den første gruppen. I den andre er det flere ting jeg ikke skjønner noe av, som ikke nødvendigvis er så viktig i den store sammenhengen, men som kanskje sier noe om hvordan en jury med tre akademikere og en representant for de gamle mediene, er bedre til å å analysere det som allerede finnes enn til å forstå hvordan nye ideer innen sosiale medier kan realiseres. Det er grunner til at forskere forsker og sjelden lykkes med entreprenørskap, selv om de forsker på det. For å ta det i tur og orden:

Fritt Ord har gitt prosjekttøtte til åtte eksisterende blogger, stort sett "temablogger" juryen mener har vist at de har stort potensiale ulike områder. Jeg synes for eksempel det er flott at Jan Arild Snoens Mediekritikk, som avslører faktafeil og politiske fordommer i tradisjonelle politiske medier, har fått litt støtte. Et annet spennende prosjekt med stor rekkevidde og høyt ambisjonsnivå er Pål Hivands Ad:varsel, en blogg om varsling i norsk arbeidsliv. Og jeg har sans for at Masterbloggen får støtte, en blogg som har som mål å gjøre masterstudenters kunnskapsproduksjon kjent i offentligheten. Og Marias Metode, sannsynligvis den mest personlige av bloggene har fått støtte, en blogg skrevet av Maria Gjerpe som selv er både lege og pasient og reflekterer over helsevesenet og livet.

Alle de nevnte bloggene er aktive, mer eller mindre etablerte, og holder et høyt nivå. Jeg tror det også er tilfelle for de øvrige etablerte, Litteraturbloggen, satirebloggen 5080 og spillkulturbloggen Spillpikene.no, som jeg ikke kjenner så godt. Jeg er litt undrende til at bystyremedlem for SV i Oslo Ivar Johansen, som representerer et statstøttet regjeringsparti, får bloggstøtte, mens helt uavhengige og alternative røster som Document.no, Vox Populi og Liberaleren ikke har fått noe støtte. Dokument.no er, enten man liker det politiske der eller ikke, en blogg som virkelig representerer noe annet enn det man finner i den politiske debatten i mediene ellers. Og vel har Ivar Johansen en bra og veldig godt besøkt blogg. Men i våre dager er det jo helt vanlig at politikere i de etablerte partiene blogger, og de burde jo kunne dekke kostnadene ved utvidelser med partistøtten de allerede får. Men det sier vel noe om at juryen synes det får være grenser for alternative røster.

Dette tradisjonelle synet på hva som er støtteverdig innhold ser vi enda tydeligere når det gjelder de åtte nyskapingsprosjektene juryen har valgt å støtte. Og særlig de to som har fått mest penger. Her må jeg si jeg skjønner svært lite av vurderingene som er gjort. Det virker som det har vært viktigere for juryen å støtte tradisjonelle journalisters ambisjoner om å prøve seg på nettet, selv om de ikke har gjort noe der før, enn å støtte folk som har vist at de behersker sosiale medier. Jeg stusser veldig når VG-journalist Elisabeth Breien Ellingsen får 300 000 kroner for å lage en portal som skal være en veiviser til gode blogger:

”Det trengs en pilot som kan vise vei til blogger som tar opp samfunnsspørsmål og som genererer en god debatt. Jeg ønsker å skape en bloggportal som viser veien til alle de gode bloggene som skrives. Hensikten er at flere stemmer skal bli synlige, og at leserne skal få en veiviser inn i bloggsfæren."

Det finnes jo allerede gode nettsteder som hjelper oss holde oversikt, som Sonitus Magasin og Borgeravisen.no, drevet av erfarne nettfolk. TV2s politiske blogger Kjetil Løset har også en bra oversikt over de politiske bloggene der ute. Trenger vi virkelig en journalist fra en avis for å lage et nytt nettsted som forteller oss hva vi bør lese på nettet?

Aller merkeligst er det at Morten Øverbye fra Dagbladet og Jan Thoresen fra Klikk.no får 500 000 til å lage et nytt nyhetsnettsted. Forklaringen på hva de skal lage er såpass underlig at den bør leses i sin helhet hos Fritt Ord. Men et lite utdrag:

"Hver dag vil vi aktivt hente inn personer med unik personlig kunnskap om dagens viktigste hendelser. Dette kan være mennesker som allerede er sentrale i dagens største nyhetssaker, og som er sitert i avisenes førstesideoppslag. Vi ønsker å gi disse en mulighet til å utdype sine standpunkter ved å fortelle sine historier uredigert og uten plassbegrensninger. Vi vil aktivt jobbe sammen med dem for å sikre at de veiledes i vinklinger og skriving når det er nødvendig."

Hæ? Et det ikke det nyhetsmediene allerede gjør hver dag? Hva er egentlig forskjellen på dette nettstedet og en annen nettavis? Ja, det står at de skal ha blogger der, men det har jo også mange av dagens nettaviser også. Og jeg lurer på hvorfor juryen tror at to journalister uten bloggerfaring, som representerer omtrent det de tradisjonelle mediene allerede gjør på nettet, skal tilføre noe nytt. Det kan virke som juryen synes bloggverdenen er for fragmentert og ønsker seg litt mer regi, sånn at vi kan finne fram litt lettere.

De øvrige nykommerne skal blogge om aktuelle temaer som klima, vegetarianisme, helse, Afghanistan og Kina. Og en ny blogg for sekulære muslimer skal etableres. Med et lite unntak for helsebloggens bakkvinne som har blogget en stund, er det folk som til nå ikke har vært synlige på nett som skal få litt penger til å komme seg på nett. Flere av ideene de har kommet med er interessante, men det er litt vanskelig å skjønne hvorfor akkurat disse skal lykkes med å få lesere i konkurranse med hundretusener av andre blogger. Men vi kan jo håpe at disse pengene vil gjøre underverker. Og så kan de jo lese Virrvarrs gode bloggtips før de starter.

Nå er Fritt Ord en privat organisasjon som må få lov til å bruke pengene sine på det de selv vil. Det er ikke en statlig støtteordning. Men samtidig har Fritt Ord en veldig ambisiøs formålsparagraf som handler om å utvide debatten, skape mer mangfold og sørge for flere stemmer. Det vil i praksis handle om å lete etter stemmer som ikke allerede er godt representert, eller konsepter som tilfører noe helt nytt og er utenfor de tradisjonelle politikk- og mediekretsene som allerede har mange kanaler og mye ressurser. Og samtidig finne prosjekter som ikke bare er en god skrivebordsidé, men der de som står bak representerer både høy kvalitet og gjennomføringsevne. Tross noen innvendinger synes jeg vel en slik bloggstimulans fra Fritt Ord er en god ide. Og det at den skaper såpass mye debatt er jo i seg selv en bra ting.