lørdag 23. januar 2016

Tidstyv for kommunene fjernet

Dette er ikke en endring som skaper de helt store overskriftene, men for ansatte i kommunene som arbeider med digitalisering og innbyggerkonkakt, og er avhengig av tilgang til riktige data, har det kommet en ordentlig gladnyhet, Og det har i hvert fall blitt en god nyhetssak på Norsk Arkivråds nettside.

Saken handler om at kommunene heretter vil kunne få online tilgang til folkeregisteropplysninger, noe jeg har blitt utfordret .på mange ganger når jeg har vært ute og møtt it-folk og ledere ute i kommunene. Men en enklere tilgang til folkeregisteret fjernes tidstyver, man får langt bedre effekt av de digitale tjenestene og det blir lettere å introdusere nye digitale tjenester, for eksempel det å ta i bruk sikker digital post for å sende brev til innbyggerne i kommunen. I nyhetssaken til Norsk Arkivråd ligger det også lenker til brevet fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet og fra Finansdepartementet til Kommunal og moderniseringsdepartmentet som redegjør for denne endringen. I det siste brevet står det:

"Ved brev 29. mai 2015 til Difi la Skattedirektoratet til grunn at det ikke kunne gis slik tilgang til onlinesøk med trefflister med hjemmel i folkeregisterregelverkets bestemmelser om utlevering av opplysninger. Etter henvendelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tok Finansdepartementet saken opp med Skattedirektoratet, og anmodet direktoratet om å se på saken på nytt. Direktoratets svar i brev 8. januar 2016 følger vedlagt. Direktoratet har etter en ny vurdering kommet frem til at forsendelse av brev fra offentlige myndigheter må regnes som en del av den offentlige myndighetsutøvelse, og at offentlige myndigheter derfor kan få online tilgang med treffliste til Folkeregisteret."

Det kan jo høres ut som dette både er nokså teknisk og litt byråkratisk, men i det store bildet handler dette om at når flere offentlige virksomheter bruker statlige registre og andre felleskomponenter i stedet for å lage sine egne løsninger, så betyr det at ansatte kan frigjøres fra det kjedeligste og mest rutinepreget arbeidet. Da kan de i stedet bruke tiden til å løse oppgaver på alle de viktige områdene der mennesker gjør en bedre jobb en maskiner.