torsdag 21. januar 2016

Jæren, Færder og Indre Fosen kommuner

Selv om det blir færre kommuner på kommunekartet om noen år, vil vi også, som en konsekvens av noen sammenslåingene, få noen nye kommunenavn. Bare de siste dagene har det blitt tatt beslutninger om noen fine kommunenavn som både forteller hvor på norgeskartet vi befinner oss og sier noe viktig om lokal identitet.

Onsdag ettermiddag var det både separate og felles kommunestyremøte for Nøtterøy og Tjøme kommuner der de gjorde de siste nødvendige vedtakene for å kunne levere en søknad om sammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her vedtok  det at navnet på den nye kommunen blir Færder kommune.

Torsdag var det det avsluttende forhandlingsmøte i styringsgruppen for forhandlingene om sammenslåing mellom Time, Klepp og Hå kommune i Rogaland. Her har ordførere, varaordførere og ledere for de største opposisjonspartiene deltatt og i dag ble det signert en intensjonsavtale om sammenslåing som de tre kommune skal ta stilling til. Hvis alt nå går et planen vil den nye kommunen bli Norges 12, største med omkring 60 000 innbyggere. De har besluttet av navnet på den nye kommunen skal være Jæren kommune,

Rett før jul ble det også gjort et navnevalg i en kommunesammenslåing i Trøndelag. der Rissa og Leksvik vedtok å slå seg sammen. Her var det flere alternative navneforslag det ble stemt over, blant annet Rein og Søndre Fosen, men flertallet vedtok til slutt at den nye kommunen skal hete Indre Fosen, De har allerede vært i Kommunal og moderniseringdepartementet og levert sin søknad,

Det er i det hele tatt høy aktivitet i kommunereformprosessen mange steder for tiden. Kommunal Rapport har i dag oppdatert sin svært nyttige oversikt på nettet over alle de pågående forhandlingene og utredningene. Den viser at 11 kommuner allerede har levert søknader om sammenslåinger, 124 forhandler om en sammenslåing og 243 kommuner er i et sted i utredningsfasen, de fleste snart ferdige. Det blir heldigvis en travel vår.