søndag 10. januar 2016

Når tar en robot jobben din?

På NHOs årskonferanse for noen dager siden ble det synliggjort og diskutert hvordan automatisering og raskere og smartere datamaskiner vil ta over arbeidsoppgaver som tidligere har vært gjort av mennesker. For eksempel det å kjøre biler. Nå er det naturligvis lett å forestille seg at automatisering vil skje som et generelt fenomen i samfunnet, men hva betyr det helt konkret? Er det slik at det vil bare vil skje med andre folks jobber, eller kan deg også ramme meg?

Jeg kom over en interessant artikkel i magasinet Fast Company der de også har med en interaktiv graf og som har overskriften "How Soon Before Your Job Is Done By A Robot? This Handy Chart Will Tell You". Grafen er basert på en analyse av 750 ulike yrker som er vurdert langs ulike dimensjoner for å se om hele eller deler av arbeidsprosessene er egnet for automatisering. Der kan man for eksempel se på om det er slik at det først og fremst er lavtlønnsyrker som er utsatt (det er betydelig mer sammensatt) og på hvor stor andel av de ulike yrkenes arbeidsprosesser som er utsatt, fra at teknologi kan utføre 0 prosent til 100 prosent. I følge disse dataene er det slik at 60 prosent av yrkene kan automatisere minst 30 prosent av arbeidsprosessene.

Analysen de ulike plasseringene i grafen bygger på er gjort av McKinsey og man kan finne en versjon av den interaktive grafen det er lettere å leke seg med her: Med hele 750 yrker representert der størrelsen gir uttrykk for hvor mange mennesker det er i yrkegruppen og plasseringen handler om en funksjon av yrkets automatiseringspotensiale og lønnsnivå, er det mye å grave seg ned i.

Det er helt sikkert også mulig å vurdere noen av plasseringene annerledes enn de som har gjort analysen. En ting det er viktig å huske på er at dette er basert på en analyse av yrker i USA, i Norge kan både innholdet i arbeidet, kompetansekravene, lovreguleringene og inntektsnivåene være annerledes, men det er nok mye felles. En mulig forskjell er at det for mange yrker er et høyere lønnsnivå i Norge enn i USA, noe som kan trekke i regning av at automatisering er enda mer lønnsomt her. Fast Company skriver blant annet dette om hvor sannsynlig det er at noen av yrkesgruppene i analysen vil bli erstattet av maskiner:

"Filling machine operators, dredge operators, medical appliance technicians, graders of agricultural products, sewing machine operators are all 100% automatable, according to McKinsey. Also highly automatable are butchers and meat cutters, bakers, bus mechanics and laundry workers. Security guard jobs are 40% automatable (note, this is already happening). And computer system analysts are only 28% automatable. Amongst the least automatable jobs, according to the analysis, are those in PR, legal services, accountancy, and grounds-keeping. Have a play with the graphic here. It throws up some interesting numbers. Manicurists and pedicurists, for instance, are 74% automatable—so tip them well, before you're getting your nails done by a robot."