torsdag 31. desember 2015

Et økonomisk vekstvarsel for 2016

Det er tid for oppsummeringer av 2015 og prognoser for 2016. En av de mer leseverdige i sistnevnte kategori er Bloombergs enkle gjennomgang av hva som kan gå galt i 2016, under overskriften  "A Pessimist's Guide to the World in 2016", Da handler det mer om scenarier enn om spådommer eller prognoser, men jeg tror alle sakene som er nevnt er innenfor det mulige.

I den noe mer nøkterne prognosesjangeren finner vi grafene til høyre som er hentet fra The Economist og som sier noe om hvor det forventes at den økonomiske veksten vil være sterkest i 2016. Siden slutten på finanskrisen i 2009 har de såkalte BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) bidratt sterkt til den globale veksten i verdiskaping, men nå må andre gjøre en større del av jobben.

Både Russland og Brasil vil i følge prognosen oppleve nedgang i BNP i 2016. Kina vil ha en brukbar vekst, dersom vi skal tro de offisielle tallene, men den er lavere og langt mer usikker nå enn før. Bare India ser ut til å gå i riktig retning og det er anslått en BNP-vekst der på 7 prosent. Som andel av den globale veksten er det anslått at BRIC-landene samlet vil bidra med 16 prosent.

I følge The Economist er det slik at de rike landene vil stå for en større del av den globale økonomiske veksten enn noen gang tidligere dette tiåret. Ikke nødvendigvis spektakulært, men mye bedre enn på lenge:

"Against all this, the rich world will look solid, if unspectacular. America’s economy will expand by around 2.5%, and the American jobs machine will crank out at least 2m new positions for a sixth straight year—the first time that has happened since the 1990s. Europe will no longer be threatened by recession or deflation, and the euro zone’s most obvious time-bomb, Greece, has been defused for now."

I følge denne prognosen vil verdensøkonomien vokse med totalt 2,7 prosent i 2016. Ikke siden 2011 har veksten vært over 3 prosent.