søndag 20. desember 2015

USA fjerner oljeeksportforbudet

Vi snakker gjerne om verdensmarkedet for råolje, et marked både norske bedrifter og den norske statskassen er veldig påvirket av, men strengt tatt har ordet "marked" vært litt misvisende. Dels har OPEC i perioder styrt oljeprisutviklingen ved å fastsette produksjonskvoter for medlemslandene. Og dels har USA bidratt til at verdensmarkedet ikke har fungert som det kunne gjøre gjennom å holde liv i et forbud mot eksport av råolje fra USA siden 1975.

Nå er ting i rask endring, OPEC har ikke blitt enige om noen reelle produksjonskutt på svært lenge, kanskje fordi Saudi Arabia ikke har noe imot en lengre periode med veldig lave oljepriser for å få stengt ned noe av konkurrentenes produksjon og bremse deres investeringer i nye prosjekter. Problemet er at de lave prisene ser ut til å ramme OPEC-landenes oljeindustri og statsfinanser mer enn oljeprodusenter utenfor OPEC, blant annet fordi evnen til å kutte sine kostnader og drive med innovasjon er veldig ujevnt fordelt..

Men det er mer dårlig nytt for aktører som ønsker å vedta oljeprisen i stedet for å la tilbud og etterspørsmål i markedet bestemme. 18. desember vedtok den amerikanske kongressen, som en del av budsjettavtalen for 2016, å oppheve lovforbudet mot eksport av råolje fra USA. Dette kan i følge The Economist få tre viktige konsekvenser:

"The move has three potentially positive outcomes. It will increase the market for the light, sweet crude pumped out of America’s shale deposits, which may eventually give the fracking industry a fillip. It will give refineries outside America access to a greater variety of oil, enabling them to operate more efficiently. And it will make West Texas Intermediate (WTI), the reference price in the United States, a global benchmark for light, high-grade crudes to rival Brent, an international benchmark that is based on a mix of heavier crudes. That would make oil trading more efficient."

Lovgivningen som fjerner dette eksportforbudet var del av en større pakke som til slutt ble vedtatt med 65 mot 33 stemmer i senatet og 316 - 113 i representantenes hus på fredag. Avtalen sikrer at man skaffer 1 100 milliarder dollar til offentlige budsjetter og unngår en ny "government shutdown", i hvert fall frem til høsten. Den delen som handler om å fjerne forbudet mot eksport av råolje høyere på republikanernes ønskelister før jul enn på demokratenes, men en viktig grunn til at det ble med i avtalen er at det samtidig blir gitt store nye skatteinsentiver til vind- og solenergi i USA.