onsdag 9. desember 2015

Smartere byer

En leseverdig sak jeg må nevne her på bloggen, eller rettere sagt flere interessante artikler om samme hovedtema, er Aftenpostens føjetong om "smarte byer", det vil si hvordan teknologibaserte tjenester og smartere planlegging kan bidra til byer som er hyggeligere å bo i, forurenser mindre og bruker ressursene mer effektivt.

Den teknologiske endringstakten er høy og blant de som er opptatt av å utnytte de nye mulighetene er de som styrer noen av verdens største byer. Bruk av smarte teknologier kan bidra til å gjør det enklere å håndtere både befolkningsvekst, trafikkvekst og eldrebølge. En av Aftenpostens artikler gir et overblikk over seks byer som allerede har gjort mye spennende på dette området. Det er København, Barcelona, Singapore, Amsterdam, Hamburg og New York.

Omtalen av København nevner hvordan ikt-infrastrukturen Copenhagen Connecting bidrar til bedre styring av trafikken ved at folk for beskjed om hvordan det er lurt å ta seg frem. Barcelona har også en nettside om sitt Barcelona Smart City-initiativ der det handler om en rekke ulike tjenester. Også Amsterdam har en slik nettside for Amsterdam Smart City som samler informasjon om ulike tjenester og apper. Og under omtalen av New York kan man lese om byutviklingprosjektet Hudson Yards som handler om et stort privat eiendomsutviklingprosjekt med boliger og næringsarealer.

En av Aftenpostens artikler handler om bruk av velferdsteknologi, det vil si løsninger som gjør livet enklere for beboere og ansatte i eldreomsorgsinstitusjoner, men også for eldre som gjerne vil bo hjemme så lenge som mulig og blir tryggere ved hjelp av teknologi, for eksempel ulike moderne varianter av trygghetsalarmer som sier fra hvis noe er galt. For eksempel om du er ute når du burde være inne, har glemt å slå av komfyren eller har falt på gulvet og ikke kommer deg opp igjen. En annen artikkel handler om hvordan også vanlige boliger blir utstyrt med smart teknologi som hjelper til med styring av energibruk og ventilasjon. Alt kan styres fra en smarttelefon, som også låser opp den nøkkelfrie utgangsdøren. Mobiltelefonen kommer åpenbart til å bli enda viktigere enn den allerede er.

Og så har Aftenposten en artikkel som handler om fremtiden, det vil si hva vi kan regne med av nye smarte teknologier frem mot 2030. Her står det om hvordan tingene i huset vil bli koblet til internett, om førerløse biler og om rullede fortau. Vi skal naturligvis ha hus som produserer egen strøm og kan selge den inn på nettet på tidspunkter der huset har overskudd. Og hva med en "Follow me home"-app som sørger for at man kan be overvåkingskameraer i byen følge med når man skal gå hjem etter en tur på byen på kvelden?

Hvordan myndighetene i største norske byene jobber med dette, med noe støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for pilot- og forbildesatsinger er også tema i en egen artikkel. Vi er glade i å bruke teknologi i Norge og burde ha gode forutsetninger for å være langt fremme på dette området. I den anledning sier statsråden til Aftenposten at:

"- Jeg er glad for at byene nå kan prøve ut nye smarte løsninger, metoder og samarbeidsformer. Byene lærer av hverandre, og vi får en mer effektiv og helhetlig byplanlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (,,,) - Storbyene har allerede tatt et kvantesprang når gjelder bymiljø og byutvikling de senere år. For Regjeringen er det viktig å bygge opp under det arbeidet som gjøres, og sikre at byene får gode redskaper til å håndtere befolkningsveksten og skape et bedre bymiljø."