onsdag 2. desember 2015

Bergen tar i bruk digital postkasse

I går var Jan Tore Sanner i Bergen og fikk blant annet anledning til å være med på å markere at Bergen kommune nå tar i bruk den statlige løsningen for sikker digital post. For oss som både er opptatt av digitalisering i offentlig sektor og også opptatt av å fornye, forenkle og forbedre kommunesektoren, er det dobbelt hyggelig når det kommer en slik god nyhet.

Bergen kommune har lenge vært vært en foregangskommune når det gjelder digitalisering og tok initiativet til å utvikle en løsning som heter Svar UT og som brukes av omkring 230 kommuner til å sende ut meldinger. Dette ble gjort før staten etablerte sin sikre digitale postkasseløsning, men nå som den statlige løsningen er på plass, og statlige virksomheter på rekke og rad er i ferd med å ta den i bruk, så er det naturlig at både kommunene og staten samler seg om en felles, sikker og brukervennlig løsning for digital post til innbyggerne.

Det mest avgjørende for at dette skal være en suksess er at innbyggerne synes løsningen er god og at kommunesektoren mener at den sikre digitale postkasseløsningen er den som er best egnet til å erstatte papirpost med digital post. Når Bergen, en digital foregangskommune har valgt statens løsning for digital post er det en viktig beskjed om at de ønsker å bidra til en enklere hverdag for innbyggerne. Bergen kommune har skrevet dette på sine nettsider om saken:

"I det kommende året skjer et viktig skifte. Den grønne postkassen kommer til å bli byttet ut med en digital postkasse. I alle fall når det gjelder brev fra det offentlige. Offentlig post vil da primært bli sendt ut digitalt til innbyggerne. Bergen kommune har vært tidlig ute med å sende brev digitalt til innbyggerne. Løsningen har vært å benytte seg av meldingsinnboksen som finnes i Altinn. Denne løsningen skal fremdeles brukes når kommunen sender brev til næringsliv og organisasjoner.Men for privatpersoner blir det de nye sikre digitale postkassene som kommer til å gjelde. Innen 2017 er målet til Bergen kommune at alle utsendinger skal digitaliseres og sentraliseres. 

- Innbyggerne kan velge mellom to leverandører, digipost eller eboks, forteller IKT-direktør Kjetil Århus i Bergen kommune. På www.norge.no kan du registrere at du ønsker å ta i bruk den ene eller den andre. Finansbyråd Dag Inge Ulstein sier at Bergen kommune lenge har vært i front i arbeidet med å digitalisere kommunal og offentlig sektor. - Gjennom dette sparer vi både tid, miljø, ved redusert papirbruk og transport og økonomi. Bergen kommune mottar minst en million henvendelser pr år som resulterer i oppfølging og saksbehandling. Gevinstpotensialet vil kunne være i størrelsesorden 50 millioner per år dersom samtlige ble mottatt digitalt, forteller Dag Inge Ulstein."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar