mandag 14. desember 2015

Det satses på jernbane

Aftenposten om de tre "nye" stasjonene
Det satses for tiden mye på jernbane i Norge. En bra påminnelse om det kom i dag da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger og Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh markerte åpningen av tre "nye" togstasjoner på strekningen mellom Sandvika og Oslo. De tre stasjonene er Stabekk. Høvik og Blommenholm.

Når "nye" står med anførselstegn er det fordi det egentlig er noen svært gamle stasjoner på Drammensbanen det er snakk om. Stabekk stasjon åpnet i 1884, Høvik stasjon helt tilbake i 1874 og Blommenholm stasjon i 1910. Alle tre er mindre stasjoner mellom Lysaker og Sandvika som kom etter at jernbanen mellom Oslo og Drammen ble åpnet i 1872. Men de tre stasjonene har vært stengt siden 2011, da det nye dobbeltsporet mellom Asker og Oslo (Askerbanen) åpnet.

Gjenåpningen av de tre stasjonene markerer avslutningen på en enorm investering i jernbaneinfrastruktur vest for Oslo. Første etappe var nytt dobbelspor mellom Sandvika og Asker, 9,5 kilometer som ble igangsatt i 2001 og åpnet i 2005. Neste del var strekningen Lysaker og Sandvika, 6,7 kilometer til en kostnad på 3,2 milliarder, som ble åpnet daværende statsminister i 2011. Dette er til sammen 17 km ny jernbane der nesten hele strekningen går i tunnel. Men det betød også at den gamle Drammensbanen i dagen kunne bygges om til å bli lokaltog, med helt eller delvis nye stasjonsbygg, flere parkeringsplasser og langt flere togavganger.

Det er ikke bare her det investeres store beløp i ny jernbaneinfrastruktur for tiden. Follobanen, det nye dobbetsporet mellom Oslo og Ski, er Norges største samferdselsprosjekt og inkluderer landets lengste jernbanetunnel. Og nord-vest for hovedstaden skal det snart bygges en Ringeriksbane som vil knytte Hønefoss og Ringerike tettere til Oslo og forkorte Bergensbanen. Og for noen dager siden ble det kjent at det skal igangsettes et arbeid med å planlegge både vei og jernbane mellom Arna og Voss, også dette en stor jernbaneinvestering. Jernbane er med andre ord en viktig del av svaret på hvordan er transportsystem som kan håndtere vekstutfordringene ser ut.