lørdag 5. desember 2015

Digitaliseringsrådet etablert

Tidligere i år besluttet regjeringen å etablere et nytt digitaliseringsråd for å kvalitetssikre statlige ikt-prosjekter. Fredag ble det klart hvem som skal sitte i rådet. Det blir en svært kompetent gjeng med erfaring fra både offentlig og privat sektor, i form av både toppledere og it-ekpertise som har gjennomført store prosjekter.

Rådet skal ledes av tidligere skattedirektør Svein Kristiansen. Med seg får han Toril Nag, konserndirektør i Lyse, Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune, Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory, Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner og Øyvind Christoffersen, spesialrådgiver i KMD og tidligere direktør i Statsbygg. En meget velkvalifisert gjeng.

Så hva er det som er nytt med dette? Vel, saken er den at det for noen veldig store prosjekter finnes det en felles modell. Prosjekter med en ramme på over 750 millioner kroner må bruke et obligatorisk kvalitetssikringssystem i staten der det skal gjøres en konseptvalgsutredninger og gjennomføres kvalitetssikring i to kontrollpunkter, med såkalte KS1 og KS2-rapporter. Dette gjelder enten det er snakk om store samferdselsprosjekter, statlige bygg eller store ikt-prosjekter.

Men for ikt-prosjekter under 750 millioner kroner har det aldri vært noen felles kvalitetssikring av ikt-prosjekter. De har likevel måttet konkurrere med andre gode prosjekter og formål i de årlige budsjettprosessene, og har forhåpentligvis også vært gjenstand for en kvalitetssikringsprosess i forkant av dette, men noe felles opplegg som stiller krav om læring og erfaringsutveksling på tvers av sektorene i staten har det ikke vært for prosjektene under 750 millioner kroner. Ikke før nå.

På KMDs nettsider er følgende skrevet om det nye Digitaliseringsrådet:

"Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av statlige IKT-prosjekter med kostnad mellom ti og 750 millioner kroner.- God bruk av teknologi gir mindre administrasjon og bedre tjenester til innbyggerne. Da er det viktig at offentlige etater lærer av hverandres suksesser og fiaskoer og får kunnskap fra privat sektor. Digitaliseringsrådet skal bidra til dette, sier Sanner. Rådets oppgave er å kvalitetsikre i IKT-prosjektenes ulike faser. Det skal blant annet vurdere prosjektplan og risikoer ved prosjekter.(...) Digitaliseringsrådet skal være hurtigarbeidende. Som hovedregel skal sakene skal behandles innen tre uker."

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal være sekretariat for rådet. Også E24 har interssert seg for det nye digitaliseringsrådet og hva vi oppnår gjennom flere vellykkede digitaliseringsprosjekter, og har skrevet om det her.