mandag 28. september 2015

Nye 3D-kart hindrer flomskader

Klikk på denne lenken for å se innslaget
Tidligere i år blogget jeg om hvordan en ny og mer korrekt måte å måle høyde på i terrenget gir oss riktigere kart. I Dagsrevyen på lørdag (her er det aktuelle innslaget) var det en flott reportasje om hvordan dette nå blir fulgt opp i større skala slik at den nye høyde- og terrengmodellen kan brukes gjennomgående i nye 3D-kart.

Det er en stor IKT-investering å oppdatere Kartverkets kart med nye høye- og terrengdata. Gevinstene for samfunnet er imidlertid langt større. Både for bygg- og anleggsbransje, transportsektoren, energibransjen, flyselskapene og mange andre næringer har korrekte høydedata og terrengdata i kart økonomiske konsekvenser i form av sparte kostnader. Men enda viktigere er det at bruk av riktige data i kartene bidrar til å forebygge flom, ras og annen naturskade. Vi får bedre informasjon om terrenget til bruk i beredskapen når hendelsene inntreffer og vi får bedre verktøy for kommuner og andre med ansvar for arealplanlegging som skal ta avgjørelser om hvor den kan bygges i fremtiden.