onsdag 2. september 2015

Lokalpolitikere vil ha sammenslåinger

Nok en gang leverer Nationen en gladnyhet om oppslutningen om kommunereform. Tidligere har jeg kritisert dem for veldig upresis fremstilling av hva meningsmålingstallene egentlig viser, både da de omtalte en måling som viser at to av tre innbyggere vil ha færre og større kommuner og en måling som viste at et flertall i befolkningen vil at egen kommune skal slå seg sammen med noen andre,

Dagens gradnyhet er det derimot ikke noen grunn til å kritisere for feilaktig fremstilling. Nationen dekker forsiden sin med et stort bilde av Jan Tore Sanner og teksten "45 prosent støtter sammenslåing". Inne i avisen er saken dekket over to sider, med intervjuer med lokalpolitikere i Hordaland som er i gang med nabopraten og en god graf som viser hvor mange lokalpolitikere i de ulike partiene som vil slå sammen egen kommune. Artikkelen  finnes på papir og bak en betalingsmur på nettet, men jeg har klippet inn grafen til høyre og kan oppsummerer hovedpoengene her:

1008 lokalpolitikere har svart på spørsmålet om egen kommune bør slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene. Undersøkelsen er gjennomført fra midten av august, det vil si etter at kommunereform var blitt et hett tema i årets valgdebatter. Og det svarene viser er at 45 prosent svarer at de er for sammenslåing av egen kommune, 43 prosent er mot og 12 prosent vet ikke. I partiene er det slik at 75 prosent er positive i Høyre, 62 prosent i FrP, 60 prosent i Venstre, 54 prosent i KrF og 39 prosent i Arbeiderpartiet.

At så mange som 17 prosent av Senterpartiets kommunepolitikere er for sammenslåing av egen kommune er i grunnen ikke så overraskende det heller. Flere av de sammenslåingene som har blitt gjennomført de siste årene har skjedd i kommuner der Senterpartiet har hatt ordføreren i minst en av kommunene. De har vist politisk lederskap og forhandlet gode avtaler om hvordan en ny felles kommune skal innrette seg, Og slik vil det også være i de kommunene som nå har konkrete diskusjoner om sammenslåing og der politikere fra flere partier tar ansvar sammen.

Dette er en av mange meningsmålinger og undersøkelser den siste tiden som, enkelt oppsummert, viser at tiden er overmoden for å gjennomføre en kommunereform i Norge. Det er bare noen dager siden jeg blogget om en annen undersøkelse som viste at 2 av 3 listetopper, fra alle partier og i alle kommuner mener at vi skal ha færre kommuner enn i dag. Det er viktig å minne om disse tallene når noen påstår at regjeringen tvinger igjennom en reform kommunene ikke vil ha. Listetopper og lokalpolitikere i Norge vil ha kommunereform fordi den er nødvendig for å styrke fagmiljøene i kommunene. Den er nødvendig for å styrke lokaldemokratiet og unngå outsourcing av enda flere oppgaver til interkommunale selskaper. Og den er nødvendig for å få administrative grenser som er mer i samsvar med de bo- og arbeidsregionene folk forholder seg til i hverdagen.