mandag 7. september 2015

Det digitale Oslo

Det borgerlige byrådet i Oslo varslet i dag en virkelig spennende nyhet, som er omtalt i papirutgaven av Finansavisen. I løpet at de neste fire årene skal 100 nye digitale tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv tas i bruk. Deler av arbeidet er alt i gang, blant annet er 30 nye tjenester og helt nye hjemmesider allerede lansert, men de skal nå få løs på en storsatsing som har fått øremerket 550 millioner kroner. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier dette om målet med den nye satsingen:

"Målet med dette er at innbyggerne enklere skal kunne bruke tjenestene våre, uten å måtte benytte seg av våre folk. Dermed kan de fokusere på de sakene som trenger vurdering, og slik håper vi å få ned saksbehandlingstiden. De to ønsker å bli målt på det, og har satt 20 prosent raskere saksbehandlingstid på bygge-
saker og 30 prosent raskere på søknader om servering og salg som mål. I tillegg skal også kemneren bli raskere. - Å søke om ambulerende skjenkebevilling til eksempelvis et bryllup kunne ta lengre tid enn ekteskapet varte, men nå går det på ett sekund, forklarer Røsland"


Denne tankegangen, der de skal rulle ut nye digitale tjenester fortløpende og ikke prøver å lage noe som skal løse alt på en gang, er åpenbart riktig. Og med mitt ståsted i Kommunal og moderniseringsdepartementet kan jeg legge til at noe av det viktigste for å få dette til er å ha et godt samspill med staten, slik at løsningene Oslo tar i bruk kan benytte seg av registre, felleskomponenter og tjenester som allerede finnes, i stedet for å finne opp alt på nytt. Oslo kommune har tidligere blitt kritisert for å være litt bakpå når det gjelder digital selvbetjening, men dagens byråd kan ikke beskyldes for verken manglende ambisjoner eller manglende gjennomføringskraft. De har laget en plan for at Oslo skal være blant de aller fremste.

En annen spennende del av den digitale satsingen i Oslo er at de bruker de kommunale bibliotekene som et sted der man som innbygger kan få praktisk hjelp til kontakten med det offentlige. Bibliotekene kan blant annet brukes til å gi innbyggerne opplæring i hvordan man skal bruke et nettbrett eller en smarttelefon til å komme i kontakt med kommunen digitalt og få løst et problem:

"De to møter Finansavisen på biblioteket på Majorstuen. Stedet er ikke tilfeldig valgt; flere bibliotek får en viktig rolle i kommunens «Innbyggerservice». De som ikke ønsker å ta det via telefon eller chat - som også er på trappene - kan få rettledning om spørsmål knyttet til kommunen og hjelp til å gjøre ting digitalt, dersom det ikke skulle sitte i fingrene. - Vi vil også utvide åpnings-tidene til kommunen, slik at det er mulig å gjøre dette også når barna er i seng, sier Lae Solberg."

Men det kanskje viktigste av alt her er at digitaliseringen ikke er noe mål i seg selv, men en måte å fornye, forenkle og forbedre innbyggernes møte med de offentlige tjenestene. Det oppsummeres i en liten tekstramme i artikkelen som slår fast at de tre enkle og overordnede målene for den nye moderniseringsplanen er at:

1. Møtet med kommunen skal bli enklere. 
2. Kvaliteten på tjenestene skal bli bedre. 
3. Bedre organisering skal gi mer tid til det som teller.

Det skal bli spennende å følge fortsettelsen av dette viktige arbeidet Oslo kommune har satt i gang. Og når selve moderniseringsplanen legges frem tirsdag skal jeg passe på å lenke til den her.