tirsdag 15. september 2015

Noen lyspunkter ved valget

At valgresultatet kunne vært bedre for Høyre er det ingen tvil om. Det hjelper naturligvis litt å minne om at det i historisk sammenheng er et godt valg og at Høyre bare tre ganger, i 1979, 1983 og 2011 har gjort bedre kommunevalg enn denne gangen, men samtidig er det trist å miste lederrollen i Oslo og Bergen hvor det er gjort så mye positivt de siste årene.

Resultatene både der og andre steder minner oss dessuten om noe viktig: Noen ganger kan det skje at Høyre mister oppslutning, men nyter godt av at borgerlig side samlet likevel lykkes. Andre ganger er det slik, som i Oslo denne gangen, at Høyre isolert sett gjør et veldig godt valg, men fordi samarbeidspartier mister velgere så blir det ingen maktposisjon likevel. Derfor er det viktig å ha to mål, både at Høyre gjør det godt, men også at de borgerlige partiene samlet blir større enn venstresiden.

Hvordan er så situasjonen mellom blokkene i norsk politikk etter dette valget? Aftenposten har laget en interessant oversikt over hvordan Stortinget ville sett ut dersom lokalvalget var et stortingsvalg. De har valgt å bruke fylkestingsvalget og ikke kommunevalget som sammenligningsgrunnlag. Selv om valgdeltagelsen er litt lavere ved fylkestingsvalg tror jeg det er en riktigere sammenligning fordi man da ikke tar med alle de bygdelistene og lokalpartiene som bare stiller i enkeltkommuner og som i noen tilfeller får mange stemmer, men ikke deltar i Stortingsvalg og heller ikke i fylkestingsvalg.

En slik stortingsoversikt basert på årets valg viser at det borgerlige flertallet fra Stortingsvalget i 2013 ville være tapt, men at det heller ikke er noe rødgrønt flertall. Man må ha 85 representanter for å få flertall. Nydalen-partiene H, FrP, V og KrF har 77 representanter. De tidligere rød-grønne regjeringspartiene AP, SP og SV har 81 representanter. På vippen er MDG med 9 mandater og Rødt med et mandat. Det er for øvrig slik at det kan bli trangt om plassen i konkurransen mellom SV og MDG ved neste valg og stor risiko for at noen havner under sperregrensen. Legger man årets fylkestingsvalg til grunn er SV nå såvidt under sperregrensen, noe som er en ytterligere påminnelse om det er fullt mulig for borgerlig side å vinne stortingsvalget i 2017.

Et kommunevalg er imidlertid ikke et stortingsvalg, men 428 ulike lokalvalg, pluss 18 fylkestingsvalg. Også her er det flere lyspunkter sett med Høyre-øyne, og mye som kan trekkes fram. Jeg har særlig lyst til å nevne Halden kommune der Høyres Thor Edquist har vært ordfører og brukt de siste årene til å rydde opp i en katastrofal kommuneøkonomi, med tøffe tiltak. Det har velgerne belønnet med 39,6 prosent av stemmene, en fremgang på over fem prosentpoeng. I Østfold er det flere andre gode resultater, blant annet 43,8 prosent i Eidsberg og 36,1 prosent i Askim, der Høyre har ordførere i dag. Dessuten kan Høyre få ordføreren i Spydeberg etter å ha blitt største parti.

I den andre enden av landet har Vadsø kommune i Finnmark hatt SV-ordfører i forrige periode, men Høyre har fått 38 prosent ved dette valget, en fremgang på 9 prosent. Og i Nordland fylke er det flere gode resultater, blant annet har sittende Bodø-ordfører Ole Hjartøy bidratt til at Høyre har økt med 10,6 prosent til 33,8 prosent. I Evenes har Høyre 40,7 prosent, som riktignok er litt ned og i Sortland har den populære ordføreren Grete Ellingsen bidratt til at Høyre har fått 36,8 prosent ved valget. Her mangler imidlertid H og FrP et mandat for å få flertall og MDG er på vippen.

I nabokommunen Andøy har også Høyre ordføreren i dag og gikk frem til 41,3 prosent ved dette valget. I Vågan kommune i Lofoten der Høyres Eivind Holst er ordfører, gikk Høyre frem til 32,3 prosent. Og i Narvik der Høyres Tore Nysæter har vært ordfører er det såvidt jeg kan se i media uavklart om AP, SV eller Høyre får ordføreren, men Høyre har gått frem 6,4 prosentpoeng til 30,4 prosent, mens Arbeiderpartiet har falt 4,5 prosentpoeng.

Det finnes mange flere slike eneklteksempler rundt om i landet og kanskje kommer jeg tilbake til flere fra andre deler av landet her på bloggen når det blir klart hvem som kommer i posisjon i flere kommuner. Det er selvfølgelig også en del skuffende valgresultater, men disse gode enkeltresultatene viser at kombinasjonen av Høyre i regjering og borgerlige partier i posisjon i lokalpolitikken ikke behøver å være noen ulempe. Tvert imot blir det mulig for velgerne å se konkrete politiske resultater de liker, selv om kommunen ligger langt fra hovedstaden.