søndag 13. september 2015

Noen meningsmålinger på vei inn i valgdagen

Nettstedet Poll of polls, som er obligatorisk lesestoff for oss politikere i en valgkamp, har skrevet at det til sammen er gjennomført over 500 ulike meningsmålinger om kommune- og fylkesvalg siden november 2014. Da har vi naturligvis alle funnet noen vi liker veldig godt og andre vi ikke synes var fullt så bra.

Men det er velgerne som avgjør. Snart skal stemmene telles opp og interessen for alle disse målingene vil gå litt ned igjen. Men før vi kommer så langt har jeg lyst til å nevne fire målinger som har kommet helt på slutten, og som det blir spennende å se om treffer når det gjelder å si noe relevant for selve valgresultatet.

Den første er en måling TV2 har publisert på nettsiden sin søndag kveld der folk er spurt om hvilken partileder de mener har gjort det best i valgkampen. Her er Erna Solberg suveren vinner med 38,9 prosent, med Jonas Gahr Støre på andre plass med 25 prosent. Knut Arild Hareide har åtte prosent og Siv Jensen seks prosent. Nå er det selvfølgelig ikke nok å ha en dyktig partileder hvis man skal vinne valg, man må ha en politikk folk støtter også, men det er jo ingen ulempe å ha en partileder som, helt fortjent etter min mening, får en slik støtte. Og det er heller ingen ulempe at de borgerlige partilederne samlet gjør det klart best. Ikke fordi de selv stiller til valg ved dette valget, men fordi de gir verdifull støtte og drahjelp til sine lokale kandidater over hele landet.

Den andre målingen jeg vil nevne er Aftenpostens siste meningsmåling før valget som kom lørdag. Mens TV2 og VG har pepret oss med daglige målinger og laget store poenger ut av svært små endringer, har Aftenpostens målinger kommet sjeldnere og skiller seg litt ut både når det gjelder partienes oppslutning og har også noen interessante tendenser nå mot slutten. Det mest interessante er at Arbeiderpartiet måles til bare 29,4 prosent. Det er en nedgang på 2,8 prosent og en av de få nasjonale målingene i hele valgkampen der AP ligger godt under resultatet i 2011 på 31,7 prosent. Høyre ligger også under resultatet i 2011, men 25,8 prosent er likevel over det en del andre målinger har vist, særlig de TV2 har brukt når de har lagt ut om hvilke partier som har problemer. Det skal bli interessant å se hvem som har truffet best.

Og så må jeg nevne kveldens meningsmåling i Bodø som viser at Høyre ligger på 32,9 prosent, opp fra 25,8 prosent i juni, mens Arbeiderpartiet har gått fra 33,9 prosent i juni til 29,8 prosent nå. Det ser også ut som det blir et borgerlig flertall. Og en viktig grunn til det er nok en annen måling som også ble offentliggjort i kveld som viser at Ole Hjartøy, Høyres populære ordførerkandidat er blitt enda mer populær og har støtte fra hele 43,9 prosent av befolkningen, Det som kan rote ting til i Bodø, i følge denne målingen, er en kraftig fremgang for Rødt. Det er merkelig nok noen som fortsatt ønsker forsøk med kommunal kommunisme i Norge.

Siste måling er jeg mer i tvil om hvordan man skal tolke, men jeg må nevne den likevel. Det er en meningsmåling TV2 presenterte i 21-nyhetene i kveld om hvilke partier velgerne som har forhåndsstemt har stemt på, en slags valgdagsmåling (exit poll) med andre ord. TV2 fremstilte det i sin nyhetssending som at man kan bruke dette til å måle endringer sammenlignet med velgere som forhåndsstemte i 2011 og meldte at både Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake med omtrent 3,5 prosentpoeng. Jeg har litt problemer med å forstå at man kan lage en helt troverdig måling på denne måten, av to grunner:

For det første er det ikke de samme folkene som forhåndsstemmer nå som gjorde det i 2011, og derfor ikke mulig å vekte dagens velgere mot disse. Dessuten er det alltid slik at noen partier opplever en stor endring i oppslutning, opp eller ned, helt i innspurten av valgkampen. Men det er forskjellige partier som opplever dette ved ulike valg (i 2011, gikk f.eks FrP en del ned i innspurten, mens Høyre gikk frem). Det mest interessante ved TV-undersøkelsen synes jeg er at Arbeiderpartiet ligger hele 3,3 prosentpoeng under 2011-valget. Det er litt spesielt når samtlige TV2--meningsmålinger det siste året har plassert AP høyere enn 2011-valget, men det er ikke noe poeng å spekulere så mye mer i dette nå. Heldigvis er det ikke de politiske kommentatorene som skal avgjøre hvem som vinner valget i landets kommuner og fylker, men velgerne.