fredag 24. april 2015

Rekordmange lærere får ta videreutdanning

Lærernes kompetanse er den aller viktigste nøkkelen til å få en enda bedre skole. Derfor har regjeringen og flertallet i Stortinget gjort satsing på videreutdanning av lærere til en hovedsak i skolepolitikken. Men en slik satsing blir ikke til virkelighet av budsjettvedtak i Stortinget alene. Den krever at to andre ting er på plass for at den skal bli noe av:

Det ene som må skje for at flere lærere skal ta videreutdanning er at flere lærere faktisk må søke om å få ta videreutdanning. I følge Kunnskapsdepartementets nettsider har 8595 lærere søkt i år, noe som er rekordmange og gir et veldig godt utgangspunkt. Men heller ikke dette er nok. Fordi kommunene er både skoleeiere og arbeidsgivere for lærerne må de godkjenne søknadene om noe som også kan skape praktiske problemer på den enkelte skole når man skal få timeplaner til å gå opp. For en kommune kan det derfor være fristende å si nei til de som søker.

I dag kom statsminister Erna Solberg med svaret på hvor mange lærere som skal ta videreutdanning i sin tale på Høyres landsmøte. Hun kunne fortelle at 5696 søknader om videreutdanning er godkjent av kommunene, et tall som er mer enn 1000 høyere enn i fjor og, som grafen over viser, veldig mye høyere enn tallene i årene før. Erna Solberg gjorde også dette til et poeng i sin tale til Høyres landsmøte i dag:

"I fjor trappet vår regjering kraftig opp satsingen på videreutdanning av lærere. Vi har trappet ytterligere opp dette året. Tallene som viser hvor mange plasser kommunene har godkjent i år er nå klare. Tallet er 5696 og slår alle rekorder! Rekorden under forrige regjeringen var til sammenligning 1940. Kunnskap er den beste næringspolitikken og den beste sosialpolitikken. Vi ruster Norge for de store oppgavene fremover."

Og som sagt er det grunn til å takke landets ordførere og kommunestyrer for å gjøre dette mulig. Erna Solberg gjorde nettopp det i sin landsmøtetale:

"Jeg vil takke alle ordførerne og kommunestyrene som med dette har satset på lærerne sine og på elevenes læring, konstaterer hun. Vi skal glede oss over dette, for dette vet vi virker. En kunnskapsskole er det aller viktigste sosiale prosjektet som finnes, understreker Solberg."