søndag 5. april 2015

En norsk forsidenyhet i New York Times

Det er ikke hver dag Norge havner på forsiden i New York Times, men i dag har Lisleby i Fredrikstad kommune kommet dit, sammen med nye vannrestriksjoner i California og spørsmålet om Jeb Bush er blitt uunngåelig som republikansk presidentkandidat.

Nå er dessverre grunnen til at at Norge og Fredrikstad er forsidestoff i USA verken store naturopplevelser eller full barnehagedekning i Norge, men at New York Times er blitt overrasket over at uforholdsmessig mange av dem som kriger for ISIL i Syria og Irak, og der flere av dem er drept, er rekruttert fra steder i verden de ikke hadde forestilt seg. Den lange artikkelen som har bragt dem til Fredrikstad heter "A Norway Town and Its Pipeline to Jihad in Syria" og beskriver blant annet hvordan et liv litt på siden av samfunnet plutselig ble erstattet av helt andre forbilder for noen unge personer fra Norge:

"Police officers in this placid Norwegian town had busted their marijuana parties so regularly that “we knew them all on a first-name basis,” recalled Ragnar Foss, head of a local police unit responsible for youth crime. But, two years ago, they cleaned up their act. “We wondered what had happened but were glad when they dropped off our radar,” Mr. Foss said. One by one over the following months, Mr. Hammer and at least seven other young men who lived on or around just one street, Lislebyveien, made their way to Syria to wage jihad alongside the Islamic State and other militant groups."

Artikkelen beskriver historien til en nokså mangfoldig gjeng som som ikke var verken veldig fattige eller underprivilegerte i utgangspunktet. men som selv valgte å bli jihadister og reise for å delta i krig. Når noen i dette miljøet tidligere var såkalte "kjenninger av politiet" og levde på siden av det normale samfunnet, var det ikke fordi de var religiøse, men tvert imot fordi de satset på en livsstil som ikke handlet om å være spesielt lovlydige.

Men artikkelen beskriver også hvordan det i slike miljøer ikke er noen lovmessighet i at alle dras ned i det samme dragsuget. Noen har aktivt tatt avstand fra det de var på vei inn i og bidrar i dag til å prøve å redde andre ut. En av de NY Times nevner spesielt som et eksempel på dette er Yousef Assidiq og hans arbeid for å forebygge ekstremisme blant norsk ungdom.