mandag 20. april 2015

Nok en gladnyhet i Nationen

Det er mindre en to uker siden jeg blogget om at avisen Nationen hadde en svært gledelig meningsmåling om at 63 prosent av befolkningen vil ha færre og større kommuner i Norge. I den målingen var temaet hvor mange kommuner de spurte ønsker seg i Norge, men ikke hva de mente om egen kommune.

I dag har de en ny svært gledelig meningsmåling i Nationen, men denne gangen er temaet ganske enkelt om folk mener at egen kommune skal slå seg sammen med noen andre. Det er jo enda mer interessant.

I utgangspunktet virker det som befolkningen er delt på midten når 47 prosent svarer ja og 46 prosent svare nei til sammenslåing (her har Nationen riktignok byttet om tallene på grafene sine, men det er ikke så farlig). Det er imidlertid minst tre grunner til at denne støtten fra 47 prosent er et meget gledelig resultat. Den første er at det innebærer en svært stor økning sammenlignet med forrige gang målingen ble gjennomført. På to år har ja-siden vokst fra 36 prosent til 47 prosent.

For det andre viser tallene at det er stort flertall for sammenslåing av egen kommune der det er mest aktuelt, men ikke der det ikke pågår noen diskusjon, som for eksempel i Oslo. Det er jo lett å mene at noen andre skal slå seg sammen, eller være tilhenger av noe som egentlig ikke er så aktuelt, men denne målingen viser at det er i de kommunene det er mest aktuelt og der diskusjonen nå pågår at det er klarest flertall for å slå sammen egen kommune med noen andre. Nationen skriver:

"Mest positive til å slå seg saman med nabokommunar er dei som bur i byar med mellom 5.000 og 50.000 innbyggjarar, 55 prosent av dei ønskjer kommunesamanslåing der eigen kommune er med. Nest mest positive til kommunesamanslåing er dei som bur på landsbygda, der svarar 52 prosent ja til å bli ein del av ein større kommune. For landsbygda er det ei endring i meir samanslåingsvenleg retning, for i 2013 var det 57 prosent av dei spurte på landsbygda som ikkje ønskte å bli ein del av ein større kommune, no er det 43 prosent."

Tredje veldig gledelige funn i denne meningsmålingen er at det er en klar bevegelse i positiv retning i alle de politiske partiene. Mest beveger Senterpartiet seg i positiv retning. Nationen skriver:

"På dagens måling svarar 45 prosent av Sp-veljarane at dei er positive til å slå saman kommunen sin med ein eller fleire nabokommunar. I 2013 var det 21 prosent av dei som svara ja på spørsmålet. – Hos oss har det alltid vore ulike meiningar om kommunesamanslåing, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum."

I de andre partiene er det slik at Høyre har gått fra 41 prosent ja i 2013 til 63 prosent ja nå. Frp har gått fra 47 prosent ja til 55 prosent ja. I Arbeiderpartiet var det 54 prosent nei i 2013, mens de nå er delt på midten, med 47 prosent for og 47 prosent mot. KrFs velgere er bortimot like positive som Høyres velgere. Og i Venstre har synet på å slå sammen egen kommune endret seg fra 43 prosent ja og 54 prosent nei i 2013 til 47 prosent ja og 44 prosent nei nå. Og her skal vi som sagt huske på at svarene i Oslo trekker opp nei-andelen, særlig i partiene som har en stor del av velgerne sine i Oslo.

Jeg tror at mange lokalpolitikere som selv har sett behovet for å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for å styrke lokaldemokratiet og bedre tjenestetilbudet i kommunen har vært litt redde for at befolkningen ikke ser behovet og at de ikke har folk med seg. Disse meningsmålingene i Nationen viser at det ikke er tilfelle. Det er derfor ingen grunn til å skylde på innbyggerne hvis man ikke vil ta diskusjonen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar