lørdag 18. april 2015

Britisk valgkart

The Economists valgkart
Valg i UK har ofte vært spennende, men har stort sett handlet om å måle "the swing" mellom de to store partiene siden forrige valg. Når rikstrenden slo mer eller mindre til over hele landet handlet det om å holde oversikt over noen forholdsvis få valgkretser som kunne skifte eier valgnatten. BBCs legendariske "swingometer" fanget på elegant vis opp endringene fra valg til valg.

Denne gangen er det hele litt mer komplisert, med flere partier og mer geografisk variasjon. Liberaldemokratene faller tilbake, men kjemper tappert for å beholde flest mulig av valgkretsene de vant sist. Både UKIP og Green Party har økt sin oppslutning og selv om de neppe vinner allverden av nye representanter, kan de ta såpass mange stemmer fra de store partiene i jevne valgkretser at de likevel kan bidra til å flytte flertallet på litt uforutsigbare måter mange steder. Det skotske nasjonalistpartiet SNP blir også en nøkkelspiller denne gangen. De har lav oppslutning i UK som helhet, men ser ut til å gjøre nesten rent bord i Skottland og kan havne på vippen nasjonalt.

I en slik situasjon kan det være nyttig å hold oversikt over alle kretsene i UK, og vite hvem som vant og hvor store flertall de ble vunnet med forrige gang. The Economist har laget et nyttig interaktivt kart som både viser samtlige kretser i hele UK og "the marginals", de kretsene der det skal minst velgervandring til for å få flertall for en et annet parti. Valget skal være 7. mai. Meningsmålingene spriker i ulike retninger, men summen av dem tyder på at dette blir både jevnt og spennende, og det virker sannsynlig at ingen av partiene klarer å få flertall alene denne gangen heller.

Et annet nyttig nettsted er UKPollingreport.co.uk, et samlenettsted som både har analyser., men også ulike oversikter for å holde oversikt over kretser og meningsmålinger.