lørdag 25. april 2015

Fornye, forenkle og forbedre på landsmøtet

Dagen i dag på Høyres landsmøte har vært preget av innlegg om skole, om psykisk helse, om eldreomsorg, om samferdsel og om kommunereform. Men også temaer som har med fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor har vært diskutert av flere. Her i et godt innlegg fra Gerd Marit Langøy fra Møre og Romsdal som minner om at vi må passe på brukerperspektivet og forenklingsmålsettingen i alt vi arbeider med: