torsdag 23. april 2015

Rekordmange vil ta høyere utdanning

I fjor på denne tiden blogget jeg om samordna opptak til høyere utdanning 2014  og konkluderte med at det var historisk mange søkere og at vinnerfagene var helsefag, lærerutdanning og ingeniørfag. Det var mye å glede seg over i tallene for et år siden.

Hva skal vi så si etter at tallene for 2015 kom i går? Vi kan konkludere med at trendene fra i fjor er ytterligere forsterket, med et viktig unntak, og at det er enda mer å glede seg over. I år er det like under 128 000 søkere, en oppgang på 8 000, eller 6,7 prosent fra i fjor. Det slår alle gamle rekorder med klar margin.

Hva som er størst ser man i grafen over som er hentet fra en artikkel i Aftenposten om søkertall og trender. Demografiske endringer gjør at det blir behov for flere leger, sykepleiere og andre med helsefagutdanninger i årene som kommer. Det har tydeligvis søkerne fått med seg og disse utdanningene har de klart største søkertallene med nesten 32 000 førstevalgsøkere. Økonomifag har 16 436 søkere, samfunnsfag 14 497 søkere, teknologifag 14 095 søkere, lærerutdanning 11 916 søkere og jus 9641 søkere. Nå må man imidlertid huske på at ikke alle søkere blir studenter og ikke alle som blir studenter fullfører. Det er omkring to søkere pr studieplass i utgangspunktet men det er også et ganske høyt frafall underveis på mange fag. I motsatt retning trekker det at man noen steder har lokale opptak utenom samordna opptak. For eksempel er det noen som følger"Y-veien" fra yrkesfag til ingeniørutdanninger som kommer i tillegg til disse tallene.

Minst like interessant som antall søkere totalt er det å se på hvilke utdanningsområder som vokser og hvilke som faller. Høyere utdanning er jo kundestyrt i den forstand at studentenes valg avgjør hvor det er vekst. Størst prosentvis vekst har informasjonsteknologi med 17,5 prosent til 3473, foran pedagogiske fag som vokser med 17,4 prosent til 1927 søkere. Høy vekst er det også i realfag som øker med 11,4 prosent til 4274. Og helsefag, som er klart størst av alle i utgangspunktet, vokser med 10,7 prosent. Og det er også solid vekst i søkningen til lærerutdanningene, språkfag, økonomi og jus.

Det ene området som nå bryter klart med trenden fra i fjor er at vi har fått en nedgang i søkningen til teknologifag og da særlig til de 3-årige og 5-årige ingeniørutdanningene. Mens det som nevnt er kraftig vekst i søkingen til informasjonsteknologi og realfag, må nok de vanskelige tidene i oljebransjen ta hovedæren for at søkningen til teknologiske fag har falt med 1,1 prosent til 14 095 søkere, mens det i fjor økte med 5,4 prosent..

Litt nedgang er det også søkingen til idrettsfag og reiselivsfag, men det virkelig store nedgangen, som fortsetter trenden fra i fjor, er i mediefag, Her er var nedgangen i fjor på 7,5 prosent. I år er nedgangen ytterligere 5,1 prosent, til 3506 søkere. Men på samme måte som studentene ser ut til å ha fått med seg at det er nedgang i oljesektoren så har de helt åpenbart fått med seg at det jevnlig er nedbemanning i mediebedriftene.

En annet forhold i dette tallmaterialet som hvert år får en del medieoppmerksomhet er kampen om hvilket enkeltstudie som har flest søkere, Her vinner siviløkonomstudiet ved NHH med 2117 søkere, knapt foran rettsvitenskap ved UiO med 2100 søkere. Litt bak følger politiutdanningen ved Politihøyskolen i Oslo, rettsvitenskap med UiB, sykepleieutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus og profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Sistnevnte er for øvrig et av de aller vanskeligst å komme inn på av alle studier fordi det her bare finnes 60 studieplasser å fordele til 994 søkere.