tirsdag 21. april 2015

Norskpetroleum.no

norskpetroleum.no
Lurer du på hvor mye olje Ekofisk-feltet, som har produsert olje helt siden 1971, produserer i dag? Eller hvile oljeselskaper som har eierandeler i det gigantiske gassfeltet Sleipner Øst? Kanskje lurer du på hvor på kartet Johan Sverdrup befinner seg? Eller hvordan petroleumsskattesystemet egentlig fungerer for oljesekskapene? Og hvor mye penger staten tjente på petroleumsirksomheten gjennom SDØE og skatter de siste årene?

Frem til ganske nylig fant vi svaret på disse og andre spørsmål om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel i et eget faktahefte om oljevirksomeheten som ble utgitt hvert år av Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet i fellesskap. Det er det nå slutt på fordi departement og direktorat heller satser på en mer omfattende og regelmessig oppdatert nettside som heter norskpetroleum.no.

Nettsiden gir mulighet til å legge ut enda mer informasjon enn det som får plass i et hefte og gir også leseren mange flere innganger til å finne frem til akkurat den informasjonen og de oversiktene man er på jakt etter, blant annet gjennom søk og gjennom bedre mulighet til å fremstille ulike data sammen, for eksempel tekst, tabeller, grafer og kart. For eksempel gir nettstedet mulighet til å se norsk olje- og gassproduksjon inndelt etter felt, lisens, selskap og havområde. Det er akta og tall om norsk leverandørindustri, oversikter over det politiske og regulatoriske rammeverket og myndighetenes organisering, og oversikter over oljevirksomhetens økonomiske betydning både for statskassen og for samfunnet ellers.

Et område en slik nettbasert løsning virkelig kommer til sin rett er når det gjelder kart. Her finner man oversikter over letearealer og infrastruktur offshore, rørledninger og landanlegg. Det er også laget noen gode faktaartikler om norsk oljeproduksjon på dette nye nettstedet. Vi kan for eksempel lese at det historisk har vært produsert olje- og gass fra totalt 96 felt på norsk sokkel. 78 av disse er fortsatt i produksjon i dag. i 2014 ble fire nye felt satt i produksjon og 11 er under utbygging. Hele 37 selskaper er operatører på norsk sokkel og ytterligere 19 er bare partnere i utvinningslisenser. Og ikke minst er det en artikkel om utviklingen i produksjonen på norsk sokkel, hvordan denne har vokst historisk og nå er på vei nedover. For alle som er på jakt etter oppdaterte tall og harde fakta om norsk oljevirksomhet kan dette nettstedet anbefales på det varmeste.