tirsdag 28. april 2015

Social progress index 2015

Det er alltid interessant med nye internasjonale rangeringer og spesielt gledelige er naturligvis målinger der Norge havner øverst. Social Progress index 2015 er en slik bred rangering basert på mange ulike sosiale indikatorer der Norge havner på første plass foran Sverige, Sveits, Island, New Zealand, Canada, Finland og Danmark. De som står bak undersøkelsen sier dette om hva de ønsker å vise frem:

"To truly advance social progress, we must learn to measure it, comprehensively and rigorously. The Social Progress Index offers a rich framework for measuring the multiple dimensions of social progress, benchmarking success, and catalyzing greater human wellbeing. The 2015 version of the Social Progress Index has improved upon the 2014 version through generous feedback from many observers and covers an expanded number of countries with 52 indicators."

Disse 52 indikatorene er gruppert i tre hovdeområder der det første handler om dekking av grunnleggende behov for vann, mat. helse, bolig og personlig sikkerhet. De andre handler om forutsetninger for velferd og utvikling, i form av adgang til utdanning, helse- og velferdstjenester, informasjons og kommunikasjonstjenester og et bærekraftig økosystem- Tredje område består av indikatorer innenfor individets mulighet for å utfolde seg, i form av personlig frihet, individuelle rettigheter, toleranse og inkludering. og adgang til høyere utdanning.

Den interaktive grafikken kan brukes til å se hvilke land som topper de ulike områdene. Generelt ligger de nordiske landene høyt på mye, sammen med land som Canada, Sveits, New Zealand og Nederland. Norge topper for eksempel indikatoren "access to information and communications" og helt oppunder toppen på "ecosystem sustainability" og "personal freedom and choice"

Så skal man naturligvis huske på at slike rangeringer ikke er noe fasitsvar på hva som er viktigst og at det dessuten er ganske tett mellom landene i toppen. Likevel tenker jeg at det kan være veldig nyttig med gode oversikter over hvordan situasjonen i Norge er sammenlignet med andre.Det finnes også en side med en samleovervsikt med Norges plasseringer på ulike indikatorer,