fredag 17. april 2015

Mulig storkommune på Øvre Romerike

NRK Østlandssendingen
Det diskuteres kommunestruktur og nye oppgaver til større kommunene over hele landet for tiden. Også på steder der det har tatt litt tid å komme i gang, som i Akershus, er det blitt fart i både utredninger og diskusjoner etter hvert. Jeg var selv med i en spennende paneldiskusjon på Jessheim for noen uker siden, en diskusjon ordfører Harald Espelund i Ullensaker hadde tatt initiativet til om kommunestruktur på Øvre Romerike.

I dag kunne NRK Østlandssendingen melde at seks kommuner nå vil utrede en mulig sammenslåing, etter initiativ fra Rune Bålsrud, Venstres ordfører i Hurdal, den minste av de seks kommunene. Innslaget i NRK Østlandssendingen kan man se her. Som man ser er navnet på en ny kommune blant de tingene som blir luftet i innslaget, og både Gardermoen, Eidsvoll og Øvre Romerike blir nevnt som aktuelle alternativer.

I innslaget brukes begrepet "gigantkommune". Hva slags begrep man velger å bruke er vel litt avhengig av hvordan man definerer gigantisk, men i følge nykommune.no har de seks aktuelle kommunene tett oppunder 100 000 innbyggere. Dette vil vokse til 136 000  i 2040. Øvre Romerike er en av de raskest voksende regionene i hele landet, blant annet drevet av næringslivsetableringer og ringvirkninger av flyplassen på Gardermoen. Med 100 000 innbyggere ville en sammenslåing av de seks kommunene gjøre det til landets 6. største kommune. Bare Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum er i dag større.

Hvilke kommuner er de så snakk om? De seks kommunevimplene i innslaget er fra kommuner med ganske forskjellig folketall. Størst er Ullensaker kommune med 33 000 innbyggere. Her er Jessheim kommunesenter, en av landets raskest voksende byer. Eidsvoll kommune har 23 000 innbyggere, Nes kommune har 20 000 innbyggere, Nannestad kommune har 12 000 innbyggere, Gjerdrum kommune har 6 300 innbyggere og Hurdal kommune har 2 700 innbyggere.

Prognosene forteller som sagt om stor befolkningsvekst frem mot 2040, særlig i Ullensaker som vil kunne komme opp i 50 000 innbyggere. Jeg tenker at hvordan man håndterer disse vekstutfordringene i regionen på en god måte må være en viktig del av diskusjonen. Mer om prognoser for folketall, demografi, næringsstruktur og andre forhold som er nyttige å vite om disse seks kommunene finner man på nykommune.no.