onsdag 8. april 2015

Gladnyhet i Nationen om kommunereform

Det er ofte slik at partier, organisasjoner og medier bestiller meningsmålinger i håp om å få bekreftet et bestemt resultat. Og desto mer krevende er det for dem når resultatet kommer og viser noe helt annet enn de hadde håpet. Noen legger da resultatet i skuffen, andre vil i åpenhetens navn publisere det likevel.

Men aller morsomst er det når de som har bestilt målingen er så oppsatt på å formidle et syn at de glemmer å sjekke, eller ikke forstår, hva slags resultat meningsmålingen egentlig viser. Et spektakulært eksempel på dette kom i avisen Nationen i dag der overskriften på forsiden lyder "Folk ønsker ikke store kommuner", mens meningsmålingen den lenker til viser et oppsiktsvekkende stort flertall for større kommuner, i både by, tettsted og landsbygd, og blant velgerne til alle partier på Stortinget.

I følge Nationens tall, gjengitt i grafen over, er det slik at bare 25 prosent vil ha dagens 428 kommuner, mens 12 prosent ikke vet. Resten, det vil si 63 prosent av befolkningen vil ha færre og større kommuner enn i dag. Det fordeler seg på 27 prosent som vil ha 300 kommuner, 23 prosent som vil ha 200 kommuner, 9 prosent som vil ha 100 kommuner og fire prosent som vil ha færre enn 100 kommuner. Det må man kalle et solid utgangspunkt for å jobbe videre med en norsk kommunereform.

Nå tenker vel jeg at de fleste ikke er mest opptatt av antall kommuner, men av kvaliteten på tjenestene i egen kommune, av å ha en forvaltning som driver en god saksbehandling og har nødvendig kompetanse og av at demokratiet lokalt fungerer. Men når de faktisk blir spurt om antall så svarer to tredjedeler at de vil ha et mye lavere antall kommuner enn det er i dag. Grafene i artikkelen viser at det både blant KrFs Venstres, Senterpartiets og Arbeiderpartiets velgere er slik at summen av de som vil ned til 300 kommuner og de som vil ned til 200 kommuner er over 50 prosent. Og selv blant Senterpartiets velgere der det ikke mer enn omkring en tredjedel som vil beholde dagens kommuneantall.

Ser vi på kommunetype er det også et klart flertall for endringer i alle kommunetyper. Riktignok er det slik at det er litt flere som vil beholde dagens antall i det som er definert som "landsbygd" i målingen, men også her er det slik at bare litt over 30 prosent vil ha dagens struktur, mens langt over halvparten vil redusere antall kommuner. De som i følge denne målingen vil gå aller mest radikalt til verks er for øvrig SVs velgere. I SV er summen av de som vil ned til 200 kommuner og de som vil ha bare 100 kommuner på over 60 prosent.

Nationens misvisende overskrift ser ut til å være basert på at "bare" 13 prosent vil ha 100 kommuner eller mindre i Norge. Det er det så vidt jeg vet ingen som har tatt til orde for. Vi som arbeider for en reform som gjør at større kommuner kan levere bedre tjenester til innbyggerne, og vil flytte flere oppgaver fra staten til lokaldemokratiet, lever svært godt med at to tredeler av befolkningen er enige.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar