mandag 29. september 2014

Teknologi fjerner og skaper jobber

Nettavisen E24 har en satt i gang en artikkelserie om fremtidens arbeidsmarked og hvordan automatisering og informasjonsteknologi endrer både bransjer og yrker. I den forbindelse har jeg bidratt med en kommentarartikkel der jeg reflekterer litt over hvordan teknologi erstatter noen jobber, endrer innholdet i andre jobber og i mange tilfeller skaper muligheter for helt nye yrker og bransjer.

Dette er ikke helt nytt, både overgangen til jordbrukssamfunnet og den industrielle revolusjonen handlet om teknologiske endringer som både fjernet jobber og skapte jobber. Spørsmålet nå er for det første om dagens endringer skjer enda raskere enn tidligere og for det andre om vi har tilstrekkelig omstillingskompetanse og innovasjonsevne til at vi klarer å skape mer nytt enn de som forsvinner.

Hvilke yrker er det som vil klare og seg best i en slik teknologisk omstilling og hvilke bransjer er det som risikerer å forsvinne? Jeg prøver ikke å være teknologisk spåmann, men har noen synspunkter på det:

"Folk med spesialisert fagkompetanse på områder der maskinene ikke har så store fortrinn merker minst, enten det er personer med fagbrev og jobber med fysiske og praktiske arbeidsoppgaver eller folk med doktorgrader og jobber med å finne svar på helt nye spørsmål. De mest utsatte er «jobbene i midten», der det kan være et stort innslag av rutinepregede og administrative arbeidsoppgaver, men også tekst- og tallbehandling og mønstergjenkjenning av den typen som datamaskiner behersker godt. Raskere datamaskiner med bedre programvare vil flytte disse grensene ytterligere."

Hvis vi ikke kan stanse den teknologiske utviklingen, hva er det da vi kan gjøre for at Norge skal være en av vinnerne som klarer å utnytte mulighetene og skape flere nye jobber enn de som forsvinner? Det handler først om fremst om to ting: Dels at vi har et utdanningssystem som holder høy kvalitet og som fornyer seg i takt med arbeidsmarkedet rundt, slik at vi kan forsyne det nye og fremvoksende næringslivet med den kompetansen med den kompetansen som trengs. Og dels handler det om å føre en politikk som legger til rette for mer vekst, mer entreprenørskap, og mer innovasjon i næringslivet, slik at folk med gode ideer og planer velger å realisere dem her i Norge.

Det er som sagt en interessant artikkelserie E24 har satt i gang om fremtidens arbeidsliv. Dagens bidrag fra Per Valebrokk om "Ingen bransje slipper unna digitaliseringen" er en god påminnelse om hvor bredt disse endringene treffer oss.