fredag 19. september 2014

Hos IKT ORKidé i Kristiansund

Litt på etterskudd, jeg var på besøk i Kristiansund i slutten av forrige uke, men likevel må jeg blogge om et spennende samarbeid mellom kommunene på Nordmøre. ORKidé er Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre. Det ble etablert i 1990 og består av de 11 kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

I ORKidé samarbeider de gjennom ulike prosjekter om blant annet utdanning, samferdsel, næringutvikling, arealplaner, havner, innkjøp, brannvesen og IKT. Det var IKT ORKide som hadde invitert meg på besøk for å snakke om regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De har eksistert siden 1997 og står får stadig flere fellesløsninger og driftsoppgaver i kommunene som deltar. I stedet for at alle kommunene skal ha egne it-folk som må løse alle store og små problemer, muliggjør denne modellen at man kan rendyrke og dele på spesialistkompetansen på ulike fagsystemer på tvers av kommunegrensene.

I tillegg til å innlede og svare på spørsmål fikk jeg også anledning til å lytte til diskusjonen på en delsesjon om sak/arkiv og portal, der ledere og medarbeidere som jobber med blant annet servicekontor og arkiv i kommunene diskuterte noen utfordringer de har. KommIT var også til stede og det ble en veldig interessant diskusjon om forutsetningene som må være på plass for å ta i bruk nye digitale postkasser og hvilke muligheter det gir for å jobbe på smartere måter. For meg som vanligvis ser dette fra litt avstand og ikke er inne i alle de praktiske utfordringene, var det veldig nyttig å høre diskusjonen om hvilke tidstyver som kan fjernes og hvordan staten kan bidra til det,