torsdag 25. september 2014

Obama talte til OGP

Utsikten fra min plass
Bildet til høyre viser utsikten slik den så ut fra min plass på rad to. Stedet var et konferanserom i FNs generalforsamlingsbygg i New York, der Open Government Partnership (OGP) markerte sitt treårsjubileum, og Barack Obama var invitert for å dele noen tanker, som en de opprinnelige initiativtagerne. I 2011 var det åtte land med, blant annet USA og Norge. I går kunne vi markere at det har blitt 65 medlemsland.

Obamas tale er lagt ut på YouTube. Det var en nøktern og god tale som understreket at mange land har oppnådd gode resultater når det gjelder demokrati og åpenhet, men at det fortsatt er en stor jobb å gjøre. Han snakket blant annet om utfordringer når det gjelder å bekjempe korrupsjon, blant annet innenfor offentlige innkjøp, og la også vekt på betydningen av åpenhet om offentlige data.

På podiet sammen med Obama sitter Indonesias avgående president Susilo Bambang Yudhoyono, om har ledet styret i OGP det siste året, og president Enrique Pena Nieto fra Mexico som overtar styrelederrollen. I løpet av de knappe to timene møtet varte hadde blant annet president Jacob Suma og president Francois Hollande fra Frankrike korte innlegg om hvorfor de er med i OGP, samt flere talspersoner fra frivillige organisasjoner som også er representert i styret i OGP.

Hva er så forskjellen mellom arbeidet Open Government Partnerskhip gjør og det som allerede gjøres i en rekke andre internasjonale organisasjoner? Jeg mener det aller viktigste er at medlemskap er handlingsorientert og innebærer å legge frem konkrete planer og forpliktelser når det gjelder endringer. Det er landene selv som lager disse handlingsplanene, etter konsultasjoner som skal inkludere dialog med sivilsamfunnet, men det er ikke myndighetene alene som avgjør om målene blir nådd. OPG har satt opp et system med uavhengige evalueringer (independent reporting mechanism) som vurderer både hvor ambisiøse tiltakene er og hvordan måloppnåelsen er i hvert enkelt land. Alt dette er naturligvis åpent og offentlig.

Et annet viktig poeng er at det er meningen av land og uavhengige organisasjoner skal dele erfaringer og lære av hverandre. De fleste møteplassene innenfor OGP handler om å dele eksempler og diskutere erfaringer, slik at gode ideer får mulighet til å vokse. Den britiske ministeren Francis Maude, som også er styremedlem i OGP, har noen ganger kalt disse møteplassene "a network of reformers". Jeg tror mange av oss som har deltatt føler det nettopp slik at dette er møteplasser der folk som er opptatt av å fornye og forbedre offentlig sektor kan diskutere med likesinnede.