tirsdag 9. september 2014

Offentlig innovasjon i Vestfold

Artikkel i Østlandsposten. februar 2011
Artikkelen til venstre fra Østlandsposten i Larvik er fra 2011, men den kunne like gjerne vært skrevet nå. For i Vestfold har fylkesmannen etablert en helt unik arena for samarbeid mellom regionale statlige etater og næringslivet, der også KS, fagbevegelsen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er med rundt bordet.

I min forrige jobb i Abelia hørte jeg ofte at folk fra næringslivet i Vestfold snakket pent om fylkesmann Mona Røkkes innsats for å koordinere ulike statlige etater i regionen for å forenkle kontakten og redusere byrdene for bedriftene. Erling Lae har videreført dette arbeidet og i dag fikk jeg anledning til å møte etatene og næringslivsorganisasjonene som møtes jevnlig på denne møteplassen.

Dagens tema på møtet i Åsgårdstrand var innovasjon i offentlig sektor, både den som skjer lokalt i den enkelte virksomhet for å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, men også de organisatoriske reformene som skjer gjennom kommunereformen og i strukturprosessen i høyere utdanning og som har som mål å skape et større handlingsrom for lokale prioriteringer og legge til rette for mer innovasjon lokalt. Vi diskuterte både tilitsbasert ledelse, organisasjonskulturer, hindringer for innovasjon og ulike verktøy man kan ta i bruk for å støtte opp om innovasjonsprosesser i den enkelte virksomheten. Dessuten var det en interessant runde om hvordan de statlige etatene i regionen og byggenæringen arbeider sammen for bekjempe svart arbeid og kriminalitet.

Dersom man skal lykkes med å fornye, forenkle og forbedre er det viktig at de sentrale offentlige virksomhetene evner å løfte blikket, se hva som skjer utenfor egen sektor og hvordan det de gjør påvirker næringsliv og innbyggere. Møteplassen stat-næringsliv i Vestfold er et godt eksempel på et ganske enkelt tiltak som bidrar til en slik informasjonsutveksling og samarbeid. Det er dessuten lurt å ha et sted der man kan få gode ideer fra andre som man kan låne, gjerne på tvers av offentlig og privat sektor.