onsdag 3. september 2014

Afrika er større enn det ser ut

At det er vanskelig å brette ut en kule på et firkantet flate og at vanlige flate verdenskart derfor fordreier størrelsesforholdet mellom landene kraftig er en kjent sak. Det slår gjerne ut i at for eksempel Grønland, Island og Norge ser mye større ut, mens blant annet Afrika og Sør Amerika ser mye mindre ut enn de egentlig er. Men hvor stort er egentlig Afrika i forhold til andre kontinenter?

Jeg fant nylig en artikkel The Economist skrev om dette i 2010, illustrert med noen veldig gode bilder. De viser hvordan man kan plassere andre land inne i Afrika-kartet. Det afrikanske kontinentet er som man ser på kartet til høyre så stort at det kan romme arealet til Kina, India, USA, Japan og Mexico, samt store deler av Europa.

Et slikt bilde av hvor stort Afrika er nyanserer også bildet av dette som et overbefolket kontinent. Noen land i Afrika har høy befolkningstetthet og kraftig befolkningsvekst, men med en befolkning på litt over en milliard mennesker totalt er det langt fra det tettest befolkede kontinentet. Noen land i Afrika har svært små befolkninger i forhold til arealet. Som vi ser på kartet er India og Kina, begge med godt over en milliard mennesker, land som er veldig mye mindre enn Afrika i areal og mange ganger tettere befolket. Afrikas største utfordringer ikke er overbefolkning, men mye fattigdom og en for dårlig utnyttelse av ressursgrunnlaget som finnes.