torsdag 4. september 2014

Mer til samferdsel i nord

Norge har en ordning med lavere arbeidsgiveravgift i blant annet Nord Norge som bidrar til å gjøre næringslivet i distriktene mer konkurransedyktig, Det er godt virkemiddel som treffer næringslivet direkte ved å redusere kostnadene ved å ha ansatte. Etter at EU gjorde noen endringer i sitt regelverk for regionalstøtte i fjor faller noen næringer ut av ordningen med lavere arbeidsgiveravgift.

Heldigvis er det mulig å gjennomføre noen kompenserende tiltak rettet mot næringslivet for å oppnå noe av den samme positive effekten for distriktene på andre måter. Regjeringen har ønsket å prioritere samferdsels- og infrastrukturinvesteringer og det har vært en prosess der Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen har bedt om og fått mange gode innspill fra næringslivet i Nord-Norge om hvilke tiltak som skal prioriteres. Disse tiltakene kommer i tillegg til flere andre tiltak for å styrke transportinfrastrukturen i nord, blant annet økte bevilgninger til fylkesveiene i årets budsjett. De nye tiltakene ble presentert på en pressekonferanse onsdag av de to statsrådene.

Som en ser på listen over tiltak som settes i gang er det penger til både jernbane, vei og havneområder i Nord-Norge. Veier skal asfalteres, bruer skal repareres og havneanlegg skal oppgraderes. Ofotbanen og Nordlandsbanen skal rustes opp. I følge Samferdselsdepartementets pressemelding skal det totalt brukes 519,5 millioner kroner på disse tiltakene 2014 og 2015. Det er mye penger til gode og etterspurte prosjekter. Da kan vi leve at kompenserende tiltak for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i enkelte sektorer er en språkbruk det kan være litt vanskelig å henge med på.