lørdag 6. september 2014

Flere oppgaver til kommunene

Høyre arrangerer kommunalkonferanse i Tromsø denne helgen. Det er et arrangement som er enda større enn landsmøtet, med både partiledelse, regjeringsapparat og stortingsrepresentanter til stede, men først og fremst over 600 folkevalgte fra kommuner og fylker i hele landet. Det er et stort politisk verksted der politikk diskuteres, gode eksempler deles og sammenhengen mellom det vi gjør i regjering og det vi gjør i lokalpolitikken blir synliggjort.

I forkant av konferansen har det vært store interne partihøringer der medlemmer og lokallag har kommet med innspill til viktige saker det jobbes med i regjering og storting. En av disse er kommunereform og hvilke oppgaver kommunene kan overta når vi skal styrke lokaldemokratiet i større og sterkere kommuner.

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om dette til våren og her er det er viktig med gode innspill om hvilke oppgaver det kan være riktig å flytte. Dagens Næringsliv har en sak i nettutgaven i dag om denne høringen og Frank Jensen, stortingsrepresentant fra Sør Trøndelag, som har ledet dette arbeidet i partiet sier til DN at:

"Mange av oppgavene som foreslås overført til kommunene, er i dag fylkeskommunale oppgaver. Men mange av oppgavene tilhører også et statlig nivå. Høyre ønsker å gå i retning av mer reelt lokalt selvstyre, så får vi se hvordan regjeringen fokuserer når den kommer tilbake til Stortinget i løpet av vårparten, sier Jenssen, som presenterte resultatene av partihøringen på Høyres kommunalpolitiske konferanse i Tromsø lørdag."

Diskusjonen om hvilke kommuner som bør slås sammen og hvor de nye kommunegrensene skal gå har naturligvis fått mye oppmerksomhet og vil også få det i fortsettelsen. Men like viktig er det å ha en god diskusjon om hvilke oppgaver som hører hjemme på hvilket forvaltningsnivå, slik at vi kan forenkle og forbedre ved å unngå dobbeltarbeid, og slik at vi kan styrke lokaldemokratiet i Norge og unngår at staten blander seg inn på stadig flere områder.