onsdag 10. september 2014

DFØs kundeforum i Trondheim

I dag kunne direktør Øystein Børmer ønske 135 statlige virksomheter velkommen til Direktoratet for Økonomistyrings (DFØ) årlige kundeforum i Trondheim. DFØ spiller en viktig rolle internt i staten ved å sørge for at ulike deler av staten ikke løser de samme administrative oppgavene på helt forskjellige måter, men tilbyr ulike fellestjenester tilpasset statlige virksomheters behov.

Jeg var der i dag for å snakke overordnet om regjeringens arbeid med bedre ledelse og styring, jakten på tidstyver, klart språk, kommunereform og digitalisering (jeg har lagt ut presentasjonen her). Det er en takknemlig jobb å snakke om fornying, forenkling og forbedring til folk som jobber med økonomi, regnskap, lønn og andre administrative oppgaver, og hele tiden med å forenkle og effektivisere rutinene i sine virksomheter.

Etter at jeg holdt mitt innlegg fikk jeg også sjansen til å høre en flott gjennomgang om arbeidet som pågår på flere ulike områder for å utvikle og utnytte statlige fellesløsninger. DFØ leverer it-løsninger for lønn, regnskap og e-handel. De har et pågående roadshow om elektronisk faktura, en satsing som gir store besparelser. Og flere andre nyheter ble også presentert, blant annet den nye A-meldingen om lønns og arbeidsforhold i virksomhetene som kommer i januar 2015 og erstatter fem av dagens skjemaer til tre etater med en enkel innrapportering.

Vi fikk også høre om en forenkling som nå er gjort i skatteregelverket som fjerner kravet om å ha fysiske originalbilag sammen med reiseregninger. Det er en virkelig gladnyhet. DFØ skrev tidligere i år dette på sin nettside:

"Fra og med 1. juli opphever Skattedirektoratet kravet til originalbilag ved refusjon av utgifter. Som følge av dette har DFØ satt i gang arbeidet med å forenkle rutinene for reiseregninger og utgiftsrefusjoner. Skattedirektoratet kunngjorde forskriftsendringen den 20. juni, og åpnet dermed for at arbeidstakere kan sende inn reiseregninger og utleggsrefusjoner med elektroniske bilag, selv om de originale kvitteringene er på papir. (...) – Den nye forskriftsendringen er en skikkelig gladnyhet som DFØ har arbeidet for i lengre tid. Den gir oss mulighet til å gjøre det enklere å få refusjon på reiseregninger og andre utlegg, sier avdelingsdirektør for DFØs lønnstjenester, Bjørn Sæstad."