onsdag 1. oktober 2014

På besøk hos Københavns Borgerservice

Tirsdag var jeg med Jan Tore Sanner på et innholdsrikt besøk i København der både kommune- reform og digitalisering stod på dagsorden. Vi besøkte blant annet Økonomi og Indenriksminister Morten Østergaard, Erhvervs- styrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, København kommunes borgerservice og KL, de 98 danske kommunenes interesseorganisasjon.

Det er mye jeg kunne skrevet om etter besøket, og jeg kommer kanskje tilbake med en oppfølging her på bloggen, men skal jeg trekke frem en ting som virkelig var inspirerende må det være måten København kommune organiserer kontakten med innbyggerne gjennom sin Borgerservice. Her så vi hva man kan få til av fornying og forbedring når man både er opptatt av å digitalisere, av å legge flere oppgaver til sterkere kommuner og av å brukerorientere måten tjenestene blir levert til borgerne.

I Danmark er de opptatt av å legge til rette for at innbyggerne skal benytte seg av digitale tjenester, men også av å gi raske svar på telefonen når folk trenger hjelp. Noen tjenester vil alltid kreve en form for fysisk fremmøte. På kontoret vi besøkte i sentrum av København kan du blant annet få utstedt pass og førerkort, oppgaver som i Norge sorterer under hver sin statlige etat, men som i Danmark løses av kommunen i et borgerservicesenter. Møter du opp der kan du også få råd og hjelp med å finne frem i ulike arbeidsmarkedstiltak og sosiale ytelser. Et eget internasjonalt kontor hjelper utlendinger, blant annet utenlandske studenter og ansatte, med å finne frem i det danske byråkratiet.

På borgerservicesentrene kan man også få utstedt en elektronisk ID for pålogging på de digitale tjenestene og få opplæring i hvordan man skal ta i bruk PC, nettbrett og digital postkasse hvis man har behov for det. Danmark er opptatt av å få flest mulig til å ta i bruk de nye digitale selvbetjeningskanalen. Da frigjør de mer tid og kompetanse som kan hjelpe de som har det største behovet for hjelp, og for å få til dette er de svært aktive når det gjelder å lære opp og veilede borgerne i bruk av de digitale løsningene.

En enda mer innovativ kontaktkanal med borgerne er de grønne syklene som brukes til å oppsøke innbyggerne og løse oppgavene der innbyggerne er, i stedet for å få innbyggerne til å komme til kommunen. Syklene er utstyrt med strømforsyning, PC og en kommunikasjonsløsning som gjør at de har kontakt med borgerservicesenteret og kan løse mange av de samme oppgavene. I tillegg har de Borgerservice Mini, en boks på Københavns hovedbanegård med videoforbindelse til en medarbeider i kommunen, Her tilbys i tillegg til de andre kommunale tjenestene også turistinformasjon.