torsdag 30. januar 2014

Sundvolden, Solstrand og Haugesund


En av de hyggelige delene av jobben som statssekretær er muligheten til å reise rundt i landet og holde innlegg og delta i diskusjoner om regjeringens politikk. Denne uken har jeg vårt på seminar i KS Buskerud på Sundvolden og innledet om kommunereform og litt om modernisering og digitalisering.  på seminar i KS Hordaland på Solstrand og innledet om modernisering og digitalisering, og litt om kommunereform - og på konferanse i Haugesund og innledet om velferdsteknologi og innovasjon.

Viktige temaer alt sammen og temaer som har noen viktige fellestrekk når det gjelder muligheter for å bruke teknologi og innovasjon til å heve kvaliteten på viktige velferdstjenester til befolkningen. Det er også temaer der mange har meninger om hvordan ting kunne vært gjort annerledes og der det blir bra diskusjoner.

Velferdsteknologi er helse- og omsorgspoltikk og sorterer politisk under Helse- og Omsorgsdepartementet. Men som med mye annen innovasjon handler det om å finne gode løsninger i et godt samarbeid mellom ulike fagområder og sektorer, og på tvers av offentlig og privat sektor. Dels handler det om innovative offentlige innkjøp og om rammebetingelser for næringslivet som leverer teknologi og tjenester.  Og så handler det om kommunenes fremtidige tjenestetilbud, kompetansebehov og organisering, om innovasjon i offentlig sektor om og modernisering og digitalisering mer generelt - noe som gjør at vi i KMD er opptatt av dette.

På konferansen i dag fikk jeg også med meg innlegg av tidligere helseminister Werner Christie og professor Arne Krokan ved NTNU som på hver sin måte beskrev de virkelig store trendene innenfor henholdsvis helseteknologi og digitalisering. Det er lurt å høre på innledninger av så beleste og oppdaterte folk, som i tillegg er flinke til å spissformulere, for å få innsikt i viktige utviklingstrekk på felter der endringene nå skjer i et voldsomt tempo.

Jeg kommer ikke til å få skrevet om alle konferanser og seminarer jeg er med på her på bloggen, men jeg skal prøve å komme med noen oppdateringer innimellom nå jeg deltar på interessante ting. Hvis jeg bruker (og klarer å holde meg til) manus blir de lagt ut på "taler og artikler" på regjeringen.no. Nye presentasjoner vil bli delt på SlideShare-siden min.