tirsdag 7. januar 2014

Avstanden mellom europeiske språk

Jeg kom over en språkblogg på nettet med det nyttige diagrammet til venstre som viser avstanden mellom ulike språk i Europa. Det er smart laget fordi det kombinerer flere viktige biter med informasjon om de større europeiske språkene og forholdet mellom dem (trykk på bildet for å forstørre det):

For det første viser størrelsen på sirklene hvor mange mennesker som bruker de ulike språkene til daglig. For det andre viser fargekoden hvilken språkgruppe det tilhører, det vil si om det er germansk, romansk, keltisk, slavisk osv. Og for det tredje viser avstanden og linjene mellom språkene den språklige avstanden mellom den, Mens noen språk er klumpet tett sammen er det stor avstand mellom andre språk. Vanligvis er det kortest språklig avstand mellom språk i samme språkgruppe, men ikke alltid.

Ser vi på de skandinaviske språkene tilhører vi en felles germanske språkgruppe og er tett sammenklumpet. Et lite stykke lenger unna finner vi andre germanske språk som tysk, nederlandsk og engelsk. Men som diagrammet viser er det betydelig større avstander mellom språkene innenfor noen av de andre språkgruppene. Fransk har for eksempel større avstand til noen av de andre romanske språkene enn det har til engelsk fordi engelsk har et vokabular fullt av ord importert fra fransk og latin etter normannernes invasjon i 1066. Likevel er grunnstrukturen i engelsk såpass intakt at det fortsatt må regnes som et germansk språk.

Vi ser også at noen språk har ganske språklig avstand til andre og at aller lengst vei til nærmeste nabo er det fra ungarsk.