tirsdag 14. januar 2014

Mangfold og elite

E24 om kontaktkonferansen
De første to ukene i 2014 har kunnskapspolitikken preget den politiske dagsorden. Den hadde en hovedrolle i Erna Solbergs nyttårstale, der hun sa at kunnskap er den nye oljen. Kunnskap var også hovedtema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Og i dag  gjennomførte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sin årlige kontaktkonferanse med universitetene og høyskolene, der han fortalte om sine syv punkter for høyere kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Konferansens tittel var "Mangfold og elite", og Kunnskaps-ministerens enkle budskap er at dersom vi vi skal klare å få til både mer mangfold og mer elite må alt vi gjør ta sikte på å bygge høyere kvalitet. Det vil kreve en veldig tydelig prioritering der vi må se både på finansiering og struktur i høyere utdanning. De syv punktene er beskrevet slik i talen Torbjørn holdt i dag på konferansen:

"1. Vi legger frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning til høsten. Planen lar oss gjøre langsiktige, strategiske prioriteringer. Vi skal prioritere forskning som gir oss den konkurransekraften vi trenger og forskning som kan løse vår tids store utfordringer

2. Vi skal utvikle flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog med universitets- og høyskolesektoren vil vi finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan bidra til gjennombruddsforskning. Norge skal ha flere forskningsmiljø i verdensklasse.

3. Vi skal sørge for at Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont2020. I løpet av våren lanserer vi strategien for norsk deltakelse. Vi skal ha en plan for å motivere hver enkelt forsker til å delta!

4. Vi skal se på rammene for hvordan vi ivaretar våre vitenskapelige ansatte. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling. Vi må ta vare på sektorens viktigste ressurs – menneskene!

5. Så skal vi legge trøkk på lærerutdanning. Gode lærere er grunnmuren i kunnskapssamfunnet. Vi forventer at også dere gir lærerutdanningen det trøkket den fortjener. Lærerne er forutsetningen for hvor godt vi lykkes, i sektoren, så vel som i hele samfunnet.

6. Jeg vil sette ned en ekspertgruppe til å gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i løpet av våren. Deres viktigste oppdrag vil være å se på hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning. Alle virkemidlene våre skal dra i samme retning – i retning høy kvalitet. 


7. Struktur har lenge vært en het potet i universitets- og høyskolesektoren og mange har vært spente på hva regjeringen vil gjøre. Jeg har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur. Målet med prosessen er å sikre høy kvalitet i alle studietilbudene våre. Kvalitet skal være det avgjørende prinsippet for hvilken struktur vi skal ha, ikke omvendt."

Alle som er opptatt av å utvikle Norge videre som kunnskapssamfunn har grunn til å være fornøyd med arbeidet som nå igangsettes for å heve kvaliteten innenfor høyere utdanning og forskning. Det legges opp til både et høyt tempo og et høyt ambisjonsnivå. Torbjørn Røe Isaksen varsler både en gjennomgang av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, en stortingsmelding om struktur og en ny langtidsplan for å avklare langsiktige og strategiske prioriteringer innen forskning. Det er avgjørende forutsetninger for å få høyere kvalitet og bedre resultater.