onsdag 15. januar 2014

Jon Bing og rettsinformatikken

Olav Torvunds blogg
I dag kom den triste nyheten om at Jon Bing er død. Han var en mann som brukte sin kunnskap og sine fortellerevner på flere ulike arenaer i samfunnet, blant annet innen litteratur, teknologi og juss. Hans gode professorkollega Olav Torvund ved Senter for Rettsinformatikk ved Juridisk Fakultet ved UiO har skrevet en bloggpost som på en utmerket måte oppsummerer noen av Jon Bings viktigste bidrag til forskning og undervisning i Norge.

Jeg har møtt Jon Bing i noen ulike sammenhenger og var så heldig å sitte i rådet i flere år  i det forskningsmiljøet han tok initiativet til og bygget opp ved Universitetet i Oslo som i dag heter Senter for Rettsinformatiikk (SERI) og Avdeling for Forvaltningsinformatikk (AFIN). Dette er et fagmiljø som forsker i skjæringspunktet mellom juss, informasjonsteknologi og offentlig forvaltning, og interesserer seg for viktige spørmål som e-forvaltning, personvern, opphavsrett, nettregulering, automatiserte beslutninger og e-handel, områder som blir stadig viktigere i samfunnet vårt.

Det at Jon Bing var så flink til å se nye store problemstillinger en stund før andre har gjørt at vi her i Norge har et sterkt og fremoverlent akademisk fagmiljø på rettsinformatikk og e-forvaltning. I dag nyter vi godt at denne kunnskapen når vi for eksempel digitaliserer i offentlig forvaltning, diskuterer opphavsrettsregler eller videreutvikler personvernpolitikken.