tirsdag 28. januar 2014

Personverndagen

Den internasjonale personverndagen markeres hvert år 28. januar. Her i landet ble dagen blant annet brukt til et frokostseminar om personvern i regi av Datatilsynet og Teknologirådetet i et stappfullt Stratos på toppen av Folketeaterbygningen Der var det innledninger om aktuelle utfordringer og trender og en paneldebatt der jeg var med.

Utgangspunktet for seminaret og debatten var en forholdsvis bredt anlagt rapport om "Personvern - Tilstand og Trender 2014" som er laget av Datatilsynet og Teknologirådet sammen. Den handler dels om noen nye målinger om i hvor stor grad folk bryr seg om personvern og tar konsekvensen av dette i form av konkrete handlinger. Resultatene er ikke helt entydige, men de tyder på at befolkningen er blitt litt mer opptatt av personvern enn for noen år siden

I tillegg til å måle holdninger er det en også en omtale av en del aktuelle utfordringer vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt. Kapitlene har navn som "Snowden-avsløringene", "Kroppsnær teknologi" (som handler om teknologi som Google Glass) og "Metadata og den nye overvåkingen". Kapitlene gir en god innføring i hva slags personvernutfordringer disse teknologiene utgjør og sier litt om noen valg vi kan gjøre. Teknologiutviklingen gjør at det å ta personvernhensyn blir et bevegelig mål. Denne rapporten er godt lesestoff for alle som ønsker en rask innføring i status for noen av disse utfordringene og hvorfor de kan bli større i årene som kommer.